Perspektif: Kral Abdullah Sonrası Dönemde Suudi Arabistan: Sudeyrilerin Geri Dönüşü

Suudi Arabistan'ın dünya siyaseti ve bölge açısından önemi ne? Kral Abdullah sonrası dönemde Suudi Arabistan'ı neler bekliyor? Selman'ın krallığı Suudi Arabistan için ne anlam ifade ediyor?

Suudi Arabistan Ortadoğu’nun, Arap ve İslam dünyalarının ve küresel ölçekte dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Suudi Arabistan’ın önemine kısaca birkaç husus üzerinden  artışmak mümkündür. Birincisi, Suudi Arabistan jeo-ekonomik bakımdan dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi ve bir  numaralı ihracatçısıdır. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü’nün (OAPEC) en etkili üyelerinden biri olarak dikkat çekmektedir. 2014 yılının ikinci yarısında yaşanan petrol krizinde, petrol fiyatlarındaki düşüşü farklı nedenlerden dolayı kabul eden ve gerekli gören Suudi yönetiminin bu siyasi duruşu Rusya ve İran gibi petrol ihracatçısı ülkeleri ciddi bir şekilde olumsuz olarak etkilemesi Riyad’ın etkisini göstermektedir.

Etiketler: