SETA > Enerji |
Analiz Yerli ve Milli Enerji Politikaları Ekseninde Kömür

Analiz: Yerli ve Milli Enerji Politikaları Ekseninde Kömür

Bu analiz kömürün küresel enerji piyasalarıyla Türkiye’deki yeri ve önemini, kömür kullanımının çevresel açıdan etkilerini ve söz konusu kaynağın Türkiye’nin enerji politikaları bağlamında konumunu incelemektedir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Küresel enerji talebinin büyük bir kısmı petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar tarafından karşılanmaktadır. Katı fosil yakıtlar sınıfındaki kömürün dünya genelinde yaygın bir şekilde bulunması söz konusu enerji kaynağının önemini artırmaktadır. Bununla beraber petrol ve doğal gaza göre rezerv potansiyelinin daha fazla olması kömürü enerji piyasaları açısından ön plana çıkarmaktadır. Diğer taraftan kömürün çevre ve iklim açısından birtakım olumsuzluklara yol açması ise bu enerji kaynağının kullanılmasını yoğun eleştirilerin odağında tutmaktadır. Ancak son dönemlerde temiz enerji alanında gerçekleştirilen teknolojik ilerlemelere paralel olarak kömür tüketiminin neden olduğu zararlar da minimum seviyelere indirilebilmektedir.

Enerji harcamaları Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi bir baskı unsuru olarak varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de enerji alanındaki dışa bağımlı yapının değiştirilmesi adına yerli kaynaklarla üretimin artırılması gerekmektedir. Bu manada yerli kömürle ilgili stratejiler geliştirilerek söz konusu enerji kaynağından ekonomik fayda sağlanmalıdır. Aynı zamanda kömür kullanımının neden olduğu çevresel tahribatların asgari düzeye indirilebilmesi için teknolojik yatırımlara ihtiyaç vardır. Böylelikle yerli kömür kullanımı yaygınlaştırılarak Türkiye’nin bu alandaki problemleri giderilebilecektir.

Bu analiz kömürün küresel enerji piyasalarıyla Türkiye’deki yeri ve önemini, kömür kullanımının çevresel açıdan etkilerini ve söz konusu kaynağın Türkiye’nin enerji politikaları bağlamında konumunu incelemektedir..