Kitap: Türkiye’de Üniversiteler ve Radikalleşme

Bu çalışma dünyada ve Türkiye’de radikalleşme ve aşırıcılığın üniversitelerdeki serencamına odaklanmıştır.

Bu kitap Türkiye’de radikalleşme konusunda sınırlı olan araştırma alanına katkı sağlamak amacıyla yazıldı. Hatırlanacağı üzere 2015’te Türkiye’nin şehir merkezlerinde yaşanan bombalı saldırılarda faillerin bir kısmı üniversite öğrencileriydi. Bu nedenle Türkiye’de özellikle gençler arasında radikalleşme olgusunu anlamak için üniversiteler odağında bir çalışma yapmanın yerinde olacağı kanısına varıldı.

Bu doğrultuda üniversiteler ve çevrelerindeki sosyal ve siyasi ortamları mercek altına alındı. Araştırma 11 ili kapsayan 14 üniversitede yerinde gözlem yapılarak tamamlandı. Akademisyen, üniversite yöneticisi, STK temsilcisi, yerel yönetici ve kamu kurumu temsilcileriyle gerçekleştirilen derinlikli görüşmeler kitabın bulgu ve tespitlerine temel teşkil etti. Saha araştırmasında elde edilen bulgular ve literatür çalışması mukayeseli bir şekilde incelendi ve derinlikli analizler ortaya konuldu.

Dünyada ve Türkiye’de radikalleşme ve aşırıcılığın üniversitelerdeki serencamına odaklanan bu kitapta şu temel sorulara cevap bulmaya çalışıldı:

  • Türkiye’de üniversitelerin mevcut yapısının öğrencilerin radikalleşmesinde bir rolü var mı?
  • Radikalleşme süreçlerinde kişisel özellikler ve aile arka planları kayda değer bir etkiye sahip mi?
  • Bölgesel ve küresel gerilim ve siyasal eğilimler Türkiye’deki radikalleşmede ne ölçüde rol oynuyor?
  • Bu konularda ilgili makamlar meseleye yönelik nasıl bir farkındalık taşıyor ve bu yönde önleyici hangi tedbirleri alıyorlar?
  • Türkiye radikalleşmeyle mücadele konusunda hangi dersleri çıkarmalıdır?
Etiketler: