Rapor: Yargı Adaleti ve Etiği Açısından Yargı Mensuplarının Sosyal Medya Kullanımı

Rapor, yargısal adalet ve meslek etiği ilkeleri açısından yargı mensuplarının sosyal medya kullanımlarını farklı ülke kodları ve uygulamaları çerçevesinde ortaya koymaya çalışmaktadır.


Devamı
Rapor Yargı Adaleti ve Etiği Açısından Yargı Mensuplarının Sosyal Medya
Rapor Akıllı Şehirler Değişen Şehir Yönetimi ve Türkiye

Rapor: Akıllı Şehirler, Değişen Şehir Yönetimi ve Türkiye

Rapor 'akıllı şehirler' kavramı temelinde dünyada yükselen yeni şehir yönetim trend ve yaklaşımlarını açıklamaktadır.


Devamı

Bu raporda bölgesel kalkınmayı destekleyecek, coğrafya ile özdeşleşmiş markalar oluşturma ve bu sayede rekabet avantajı sağlama stratejisini esas alan bir model önerisi sunulmaktadır.

Bu rapor seçimlere doğru Amerikan iç politika gündemi, ABD başkanlık seçim sistemi, başkan olmak için gereken temel nitelikler, partilerin aday belirleme süreçleri, ön seçimler, seçimin temel kuralları, parti kongreleri ve seçim öncesi anketler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Bu raporda kamuoyunda Üçüncü Yargı Paketi olarak bilinen 28 Temmuz 2020 tarihli 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen değişiklikler ele alınmaktadır.

Bu raporda Pekin ve Ankara yönetimlerinin Afrika Kıtası’ndaki ekonomik ve siyasi rekabeti karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilerek Çin ve Türkiye’nin iş birliği için izlemeleri gereken politikalara odaklanılmaktadır.

Rapor: Alternatif Sosyal Medya Arayışları | Çin, Rusya ve Japonya

Bu raporda küresel sosyal medya ağlarına alternatifler üreten Çin’in sosyal medya stratejisi, avantajları ve dezavantajları ile birlikte değerlendirilmektedir.


Devamı
Rapor Alternatif Sosyal Medya Arayışları Çin Rusya ve Japonya
Rapor Teknolojik Soğuk Savaş Birinci Faz Anlaşma ve Ticaret Savaşlarının

Rapor: Teknolojik Soğuk Savaş | Birinci Faz Anlaşma ve Ticaret Savaşlarının Geleceği

Bu raporda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını tetikleyen faktörlerin yanı sıra iki ülke arasındaki teknolojik soğuk savaşın küresel ekonomiye olan etkileri masaya yatırılmaktadır. Raporda bunlarla birlikte Birinci Faz Ticaret Anlaşması sonrası iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bundan sonra izleyebileceği seyre dair öngörülerde de bulunulmaktadır.


Devamı

Bu rapor kadın cinayetlerini haberleştirirken medya organlarının hangi kriterlere göre yayın dili geliştirmesi gerektiğini tartışmak amacıyla hazırlanmıştır. Rapor uluslararası literatürü baz alarak toplumun meseleye en doğru ve sağlıklı şekilde yaklaşmasını sağlayacak haber diline dair çeşitli kriter önerileri sunmaktadır.

Raporda Türkiye’nin geçmişte yaşadığı krizlerle mücadelesi sırasında ve sonrasında geliştirmiş olduğu yüksek devlet kapasitesi, yetkin sağlık personeli, gelişmiş sağlık altyapısı ve kriz yönetim süreçlerinde teknolojik araçları etkin kullanımı gibi faktörler detaylı bir biçimde analiz edilmektedir.

Bu raporda koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizin dünya enerji piyasasına etkileri incelenmektedir. Bu çerçevede kriz nedeniyle enerji talep, arz ve fiyatlarında yaşanan gelişmelerin enerji ihracatçısı ve ithalatçısı ülkelere ekonomik etkileri ele alınmaktadır. Bu kapsamda gerek yılın başından günümüze kadar yaşanan gelişmeler gerekse ilgili uluslararası kuruluşların yıl sonu için öngörüleri analiz edilmektedir. Ayrıca raporun son bölümünde krizin Türkiye’ye etkileri ve Ankara’nın bu etkileri azaltmak için izlediği politikalar irdelenmektedir.

Avrupa İslamofobi Raporu’nun beşinci sayısı olan bu çalışma, 2019 yılında Avrupa’da İslamofobi’nin genel bir değerlendirmesini içermesinin yanı sıra, neredeyse tüm AB üyeleri ile 32 ayrı ülkedeki islamofobik gelişmeleri incelemektedir.