Perspektif: Muhammed Bin Selman’ın Ziyareti ve Türkiye-Suudi Arabistan İlişkilerinde Yeni Sayfa

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Türkiye ziyaretinin anlamı nedir? Ziyaret hangi açılardan önem taşımaktadır? Ziyaretin ikili ilişkilere ve Ortadoğu’daki bölgesel denkleme muhtemel yansımaları nelerdir?


Devamı
Perspektif Muhammed Bin Selman ın Ziyareti ve Türkiye-Suudi Arabistan İlişkilerinde
Perspektif AB Dijital Tek Pazar Telif Hakları Direktifi ve Türkiye

Perspektif: AB Dijital Tek Pazar Telif Hakları Direktifi ve Türkiye’deki Durum

Dijital Tek Pazar Telif Hakları Direktifi, AB içerisinde ne tür yenilikler getirmektedir? Telif hakları direktifi içerik üreticilerini ve kullanıcıları nasıl etkilemektedir? Avrupa’nın dijital dönüşüm stratejisi nedir? Dijital haklar konusunda Türkiye neler yapabilir?


Devamı

Somali’de bir buçuk yıl boyunca krize neden olan ve geciken cumhurbaşkanı seçiminin Afrika Boynuzu ve ülke bazında oluşturacağı etkiler nelerdir? Cumhurbaşkanı seçiminin bölgesel ve küresel olarak ne tür değişimlere neden olması beklenmektedir? Seçimin Türkiye-Somali ilişkilerine muhtemel etkileri neler olacaktır?

Fransa’da 2022 cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu nasıl sonuçlandı? İlk tur sonuçları ne anlama geliyor? Macron ve Le Pen arasında gerçekleşecek ikinci turda hangi adayın şansı daha yüksek?

Rusya-Ukrayna savaşında medyada oluşturulan karşıt anlatılar nelerdir? Savaşın kamuoyuna aktarımında sosyal medya nasıl rol oynamıştır? Batı medyası kriz sürecinde Türkiye’yi nasıl konumlandırmaya çalışıyor?

Küresel gıda fiyatları neden artıyor? Salgın dünyada gıda enflasyonunu nasıl etkiledi? Savaş küresel gıda enflasyonunu nasıl etkileyecek?

Perspektif: Rusya’nın Ukrayna’ya Saldırısının Almanya’ya Yansımaları

Almanya’nın aldığı somut değişiklik kararları nelerdir? Federal hükümetin değişiklik kararları neden önem arz etmektedir? Yeni kararlara yönelik Alman siyasetinin tepkisi ne olmuştur?


Devamı
Perspektif Rusya nın Ukrayna ya Saldırısının Almanya ya Yansımaları
Perspektif Rusya nın Enerjisine Bağımlılık ve Yaptırımlar

Perspektif: Rusya’nın Enerjisine Bağımlılık ve Yaptırımlar

AB, Türkiye ve diğer ülkelerin Rusya’nın enerji kaynaklarına bağımlılık düzeyleri nedir? Rusya küresel enerji üretimi ve ticaretinde nasıl bir konuma sahiptir? Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar neler ve bu yaptırımlara hangi ülkeler nasıl tepki verdi?


Devamı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin getirdiği Boğazlardan geçiş rejiminin nitelikleri nelerdir? Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş esnasında savaş gemilerini Boğazlardan geçirmeleri hukuken mümkün müdür? Ukrayna’ya yardıma gelebilecek başka devletlerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine izin verilmeli midir? Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin tutumu nasıl değerlendirilebilir?

Genel durum nedir? Putin’in muhtemel siyasi ve askeri hedefleri nelerdir? Ukrayna’ya saldırı ve Rus stratejisi nasıl yorumlanabilir? Müteakip süreçle ilgili projeksiyonlar nelerdir? Mevcut durumdan nasıl bir sonuç çıkarılabilir?

Rusya-Ukrayna krizine dair ilk dönemde tartışılan senaryolar nelerdi? Donbas neden Rusya’nın yaptığı askeri yığınağın hedefi değildi? Donbas kararı neden bir başlangıç olarak görülmelidir? Askeri harekat nasıl başladı, sahadaki son durum nedir ve öne çıkan senaryolar nelerdir?

Rusya-Ukrayna gerilimi nasıl doğdu ve günümüze kadar gerilim hangi aşamalardan geçti? Rusya’nın ve Ukrayna’nın talepleri ve hukuki gerekçeleri nelerdir? Moskova yönetiminin gerekçeleri hukuken meşru mudur?