Perspektif: Afetlerle Mücadelede İnancın Yeri / Kader ve Tedbir Arasında Mücadele Yöntemleri

Doğal afetler insanoğlunun yaşamak zorunda olduğu bir kader midir? Doğal afetleri anlamlandırmada öne çıkan görüşler nelerdir? İslam nasıl bir kader anlayışı emretmektedir? Tedbir, kaderi değiştirir mi?


Devamı
Perspektif Afetlerle Mücadelede İnancın Yeri Kader ve Tedbir Arasında Mücadele
Perspektif Sudan Krizinin Küresel ve Bölgesel Aktörlere Olası Etkileri

Perspektif: Sudan Krizinin Küresel ve Bölgesel Aktörlere Olası Etkileri

Sudan’da meydana gelen çatışmanın arka planını oluşturan faktörler nelerdir? Ülkedeki çatışma, bölge ülkelerini hangi açılardan etkileme potansiyeli taşımaktadır? Sudan’da yaşanan mücadelenin bölgesel ve küresel siyasete yansımaları nasıl olacaktır?


Devamı

İran ve Suudi Arabistan’ı yeniden diplomatik ilişkiler kurmaya yönelten sebepler nelerdir? Normalleşme sürecinin bölgesel sonuçları neler olabilir? Çin’in ara buluculuğu küresel siyasetin geleceğine dair hangi ipuçlarını veriyor?

Roman vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) neler içeriyordu? Roman vatandaşlara yönelik I. Aşama (2016-2018) ve II. Aşama (2019-2021) eylem planları kapsamında neler yapıldı? Roman vatandaşlara yönelik Yeni Strateji Belgesi’nin (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı’nın (2023-2025) getirdiği yenilikler nelerdir?

Çin’in Şi Jinping döneminde takip ettiği dış politikada bir değişim söz konusu mu? Çin’in Suudi Arabistan-İran ara buluculuğu nasıl yorumlanmalı? Çin devlet başkanının Moskova ziyareti, Çin ve Rusya arasında Batı’ya karşı bir ittifakın kurulacağının bir işareti mi? Yeni bir dünya düzeninin oluştuğundan söz edebilir mi?

Karadağ’da cumhurbaşkanlığını kaybeden Milo Đukanović otuz yıldır ülkesinde nasıl bir siyaset izledi? Cumhurbaşkanı seçimi nasıl bir ortamda gerçekleşti? Đukanović’in gidişi Karadağ’a istikrar getirebilir mi?

Perspektif: Tahıl Koridoru Anlaşmasının Uzatılması ve Türkiye’nin Rolü

Türkiye’nin çabaları ile imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının önemi nedir? Anlaşmanın ilk altı aylık uygulamasında karşılaşılan sorunlar nelerdir? Anlaşmanın ikinci defa uzatılmasında Türkiye nasıl bir role sahiptir?


Devamı
Perspektif Tahıl Koridoru Anlaşmasının Uzatılması ve Türkiye nin Rolü
Perspektif Afet Sonrasında Risk Grupları için Destekler

Perspektif: Afet Sonrasında Risk Grupları için Destekler

6 Şubat depremleri sonrasında kadınlara yönelik hangi destekler veriliyor? Afetten etkilenen çocuklara yönelik neler yapılıyor? Engelliler ve yaşlıların afet sonrasındaki durumları nasıl?


Devamı

Dünyada afetzedelerin barınma sorunu nasıl çözülmektedir? GSB yurtları ve acil durumlarda barınma işlevinde koronavirüs salgını dönemi tecrübesi nasıl okunmalıdır? 6 ve 20 Şubat depremlerinin sonrasında afetzedeler için GSB yurtlarının katkısı ne düzeyde olacaktır?

Demokratik rejimlerde olağanüstü yönetim usullerinin nasıl bir işlevi vardır? Doğal afetler sebebiyle OHAL uygulamalarına niçin gidilir? OHAL ilanının sonuçları neler olmuştur?

Afetlerde sosyal hizmetlerin yeri nedir? Afetlerde risk altındaki gruplara yönelik sosyal hizmetler nelerdir? Afet sonrasında afetzedelere yönelik psikososyal destek hizmetlerinin boyutları ve uygulama örnekleri nelerdir?

Kriz döneminde medya nasıl bir rol oynar? Kriz döneminde doğru ve sağlıklı iletişim için yapılması gerekenler neler? Kriz döneminde kutuplaştırıcı söylem, mezenformasyon ve dezenformasyon ile mücadelelerde neler yapılmalıdır?