Aile ve Gençlik Fonu'nun “Gençleri” Üzerine Öneriler

Böyle bir Fon'un varlığı, "aile" ve "gençlik" odaklı olması açısından oldukça önemli. Aileyi kurmak, gelişmesini ve korunmasını sağlamak hem Türkiye'nin geleceğini garanti altına alma açısından bir mecburiyet, hem de anayasal zemine sahip bir gereklilik. Öte yandan anayasal teminata sahip olan aile kurumu, elbette sadece gençlik döneminde kurulan bir yapı değil. Her yaş aralığında aile kurmak mümkün olsa da gençlik döneminde aile kurmamanın veya ilk evliliği geciktirmenin birçok sosyal, psikolojik, ekonomik ve hatta siyasal olumsuz neticeleri olabiliyor. Hal böyle olunca gençlerin aile kurması daha önemli hale geliyor ve bu yöndeki teşvikler çok daha kıymetli oluyor. Bu nedenle Fon'un kurulması, başlı başına önemli bir adım.


Devamı
Aile ve Gençlik Fonu'nun Gençleri Üzerine Öneriler
Sağlam Toplumsal Yapı İçin Aile ve Gençlik Fonu

Sağlam Toplumsal Yapı İçin “Aile ve Gençlik Fonu”

Aile ve Gençlik Fonu neden önemlidir? Fonun hedef aldığı yaş grubu nedir, ne olmalıdır? Fonun (destek) miktarı, geri ödeme süresi ve şekli nasıl olacaktır? Fon, nasıl yönetilecektir, yönetilmelidir? Fonun kaynakları nelerdir, kaynakların kullanımı nasıl olacaktır, olmalıdır?


Devamı

Dünyada da Türkiye’de de birçok gündem var; bunların hepsi de önemli, ancak bazıları var ki daha önemli ve biri var ki en önemlisi. Dünya ve Türkiye için en önemli gündem, aslında insanlık adına en önemli gündem, Filistin’deki siyonist işgal rejiminin şeytanî hamleleri. Bu hamleleri ve Filistinlilere ve insanlığa verdiği zararları iyi anlamak gerekiyor.

Yüzyıllar boyu "yardım etme", "cömertlik", "mazluma sahip çıkma" gibi davranışları sergileyen bir toplum için artık "yardımsever", "cömert", "mazlumun hamisi" gibi sıfatlar yerleşik hal alır ve aslında bunlar, o toplumun genetik kodları olarak bellenir. Zıddı da böyledir; toplumlardan bazıları da zulüm ede ede, katlede ede, sapkınlık yapa yapa "zalim", "katil", "sapkın" gibi vasıflar ile bilinirler.

30 Ekim 2023’te ABD Başkanı Joe Biden yapay zeka (YZ) teknolojisinin sunduğu potansiyelden yararlanmayı ve neden olabileceği riskleri minimalize etmeyi amaçlayan bir başkanlık emri imzalayarak YZ teknolojilerinin ABD’de kullanımına dönük bir rotanın oluşturulmasında önemli bir adım atmıştır. Başkan Biden’ın bu direktifinin öncesinde (2019 ve 2020’de) eski Başkan Donald Trump’ın iki yürütme emrini imzaladığı da unutulmaması gereken önemli bir detaydır. Trump’ın imzaladığı bu emirler Amerikan tarihinde YZ teknolojisinin yönetimine dönük bir başkan tarafından alınan ve sonuçlanan ilk iki resmi girişim olmuştur. Bu kararlarda ABD’nin alan dahilinde lider konumunda kalabilmesi için hükümetin YZ’yi nasıl kullanabileceği ve ne gibi stratejiler geliştirmesi gerektiğine odaklanılmıştır. Buna karşın göreve geldiği günden beri Biden hükümetinin konu bağlamındaki resmi yaklaşımı ise ağırlıklı olarak YZ teknolojisinin etik ve sorumlu kullanımını vurgulamak olmuştur. Biden’ın konu dahilinde öncelediği başlıklar incelendiğinde YZ uygulamalarında özellikle Amerikan vatandaşları üzerindeki yansımalarda etik standartlara ve toplumsal sorumluluğa bağlı kalınmasını sağlamaya odaklandığı görülmektedir.

Osmanlı sonrası ümmet (Müslümanların "tek millet" - el-Müslimûne ümmetün vâhıdetün) anlayışının yeniden tesisi için yapılan tüm çabalara rağmen İslam dünyası birlik sağlayamıyor, ancak 22 Ağustos 1969 tarihinde Mescid-i Aksa'yı (Müslüman kılığına giren) siyonist bir Avuturyalı'nın yakması/kundaklaması sonrasında "Kudüs derdi" ile (daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı – İİT adını alacak olan) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) kuruluyor.

Podcast: Afet Yönetimi, Kentsel Dönüşüm ve Belediyeler

Afet Yönetimi, Kentsel Dönüşüm ve Belediyeler


Devamı
Podcast Afet Yönetimi Kentsel Dönüşüm ve Belediyeler
Azerbaycan da YTB ve Türkiye Mezunları

Azerbaycan’da YTB ve Türkiye Mezunları

Azerbaycan'ın 19 Eylül'de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonundan sonra Karabağ'daki devlet otoritesini tamamıyla tesis etmesi ülkede yeni bir zafer havasının oluşmasına neden oldu. Kısa adı YTB olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirdiği etkinlik ise tam da bu zafer havasının üstüne geldi.


Devamı

Dünyada toplam nüfus içinde yaşlı oranı %10'a dayanmış görünüyor. Batılı bazı ülkelerde bu oran %20 civarında seyrediyor; Japonya'da ise bu oran %30'a ulaşmak üzeredir. Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı ise %9.9 ile en yüksek seviyede ve ileriki yıllarda daha da artacağı öngörülüyor.

2024 Paris Olimpiyatları’na ilişkin başörtüsü yasağı kararı ne ifade ediyor? Fransa’da uygulanan başörtüsü yasağının boyutları hangi düzeyde? Fransız yargısı yasakları nasıl savunuyor, uluslararası hukuk bu konuda ne diyor? Laiklik, başörtüsü yasağına gerekçe teşkil edebilir mi? AİHM ve BM’nin başörtüsü yasağına ilişkin tutumları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 78. BM Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere 17 Eylül 2023’te New York’a gitmiştir. Süreç dahilinde ABD’de dünya liderleri ve etkili girişimcilerle bir araya gelmek için bir dizi önemli toplantı organize edilmiştir. Bunlar arasında özellikle dikkat çeken ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk arasında gerçekleşen görüşme olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle hazırlanan Dijitalin Yüzyılı kitabının temel amacı da genel anlamda dijitalleşme hakkında geniş kitlelere farkındalık kazandırmak ve özelde ise Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde attığı önemli adımları ortaya koyabilmektir. Kitabın, dijitalleşme konusunda Türkçe alan yazınında temel bir referans eser olması ve teknolojinin toplumsal, ekonomik ve idari etkileri hakkında bilgi sunması hedeflenmiştir. Bu açıdan elinizdeki kitap, hem profesyonel anlamda alana ilgi duyanlara hem de bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen geniş toplumsal kesimlere katkı sağlamayı amaçlamaktadır.