Analiz: Kalkınma için Yeni Arayışlar ve Yeni Yaklaşımlar

Bu analiz dünya ekonomisinin Sanayi Devrimi’nden bu yana bilhassa son yüzyılda kalkınma alanındaki zihinsel değişimini, yirmi birinci yüzyılda yükselen ülkelerin reform gündemlerini ve kalkınma modeline yönelik yeni yaklaşım ve tartışmaları irdelemesinin yanı sıra “yeni Türkiye ekonomik modeli”ni de kavramsal olarak temellendirmektedir


Devamı
Analiz Kalkınma için Yeni Arayışlar ve Yeni Yaklaşımlar
Analiz 2022 KKTC Erken Genel Seçimi Partiler Seçim Gündemi ve

Analiz: 2022 KKTC Erken Genel Seçimi | Partiler, Seçim Gündemi ve Senaryolar

Bu analiz 2022 KKTC erken genel seçimini analiz etmektedir. Analizin başında öncelikle KKTC’deki karmaşık seçim sistemi incelenmektedir.


Devamı

Bu analizde yeni hükümetin koalisyon anlaşmasındaki genel hedeflerine işaret edilmekte, geride bırakılan yakın dönemdeki spesifik gelişmeler ve önümüzdeki süreçte karşılaşılması muhtemel hususlar ele alınmaktadır.

SETA’nın gelenek haline gelen SETA Yıllığı bu sene de Türkiye’yi ilgilendiren bütün meselelere dair geniş bir perspektif sunuyor ve tecrübe edilen gelişmeleri; iç siyaset, dış politika, güvenlik, savunma, göç, hukuk, ekonomi ve enerji alanlarında gündem oluşturmuş kritik konuları bir araya getirerek analiz ediyor.

Bu analizde son yirmi yıl zarfında ivme kazanan Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle iş birliğinin mahiyeti ve muhtemel istikameti ele alınmaktadır.

Özbekistan reformlarını, ikili ticari ilişkileri ve iş birliği alanlarını inceleyen bu analiz iki ülkenin izleyebileceği çeşitli politikalara odaklanmaktadır.

Analiz: Etiyopya-Tigray Krizi | Yeni Bir Balkanlaşma mı?

Bu analizde nüfus açısından Afrika Boynuzu’nun en büyüğü ve Afrika Kıtası’nın ise en büyük ikinci ülkesi olan Etiyopya’da hükümet ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (THKC) arasındaki çatışma mercek altına alınmaktadır.


Devamı
Analiz Etiyopya-Tigray Krizi Yeni Bir Balkanlaşma mı
Analiz Çin in Afganistan Politikası Fırsatlar ve Riskler

Analiz: Çin’in Afganistan Politikası | Fırsatlar ve Riskler

Bu analizde Afganistan’ın siyasi, ekonomik ve toplumsal konumu ile birlikte Çin’in Afganistan politikası ve ikili iş birliği imkanları incelenmektedir.


Devamı

Bu analizde bölgedeki tarihsel süreç ve Rusya-İran rekabeti göz önünde bulundurularak Dera’daki mevcut durum incelenmektedir.

Bu analizde Ortadoğu ve Orta Asya’daki siyasi, ekonomik ve güvenlik dengeleri açısından en belirleyici aktörlerden biri olan İran’ın Afganistan siyaseti mercek altına alınmaktadır

Bu analizde 26 Eylül 2021 Almanya Federal Meclis seçimlerinde öne çıkan üç siyasi partinin şansölye adayları ve muhtemel politika tercihleri ele alınmaktadır.

Bu analizin amacı Rusya’nın Afganistan politikasını belirleyen temel dinamikleri ve bölge siyasetindeki kırmızı çizgilerini ortaya koyarak çekilme sonrası benimseyeceği stratejiyi ve bu stratejinin başarı ihtimalini incelemektir.