Analiz: Küresel Trendler Çerçevesinde Türkiye Tarımının Gelişimi ve Gelecek Vizyonu

Bu analiz 2002-2020 ve 2021-2050 dönemlerinde Türkiye’nin tarım sektöründeki değişimleri karşılaştırmalı şekilde incelemekte ve Türk tarımının günümüzde geldiği yeri değerlendirmektedir.


Devamı
Analiz Küresel Trendler Çerçevesinde Türkiye Tarımının Gelişimi ve Gelecek Vizyonu
Analiz Ukrayna Savaşı BM ve Barışın Korunması

Analiz: Ukrayna Savaşı, BM ve Barışın Korunması

Bu analiz BM’nin uluslararası barış ve güvenliği korumaya dönük sisteminin ana hatlarını, günümüze kadar ne tür reformlara tabi tutulmaya çalışıldığını ve daha etkin bir sistemin kurulmasına yönelik önerileri ele almaktadır


Devamı

Bu analizde kadına yönelik şiddetin yaygınlığı ve sebepleri istatistikler ışığında ortaya konulurken şiddetle mücadelenin ceza hukuku ayağı son kanun teklifi bağlamında incelenmektedir.

Bu analizde Finlandiya ve İsveç’in muhtemel NATO üyelikleri ve üyeliklerinin muhtemel sonuçları ele alınmıştır

Bu analizde Batı’nın yeni arayışları çerçevesinde Batılı aktörlerin Türkiye ile iş birliği zemini oluşturma adına bir fırsat yakalayıp yakalayamayacakları incelenmektedir

Bu analiz Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın Avrupa’ya yansımalarını konu edinmektedir.

Analiz: Rusya-Ukrayna Savaşının Suriye’ye Olası Etkileri

Bu analizde Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin Suriye’ye etkileri üç başlık altında ele alınmaktadır: (i) Bayraktar TB2 SİHA’lar başta olmak üzere savaşın askeri etkileri, (ii) Rusya’nın içerisinde bulunduğu ağır yaptırımlar ve tecrit siyaseti nedeniyle meydana gelen ekonomik etkiler, (iii) Batı’nın olası Rusya karşıtı siyasetini genişletme politikası, Türkiye’nin pozisyonu ve Suriye’deki çıkarları bakımından ortaya çıkan siyasi etkiler.


Devamı
Analiz Rusya-Ukrayna Savaşının Suriye ye Olası Etkileri
Analiz Fransa'da 2022 Cumhurbaşkanı Seçimi Adaylar Senaryolar ve Muhtemel Sonuçlar

Analiz: Fransa'da 2022 Cumhurbaşkanı Seçimi | Adaylar, Senaryolar ve Muhtemel Sonuçlar

Bu analiz Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Fransa’da Nisan 2022’de iki tur halinde gerçekleşmesi beklenen cumhurbaşkanı seçimine odaklanmaktadır.


Devamı

Bu analiz Türk sanayisinin kırk sekiz yıllık sürecini değerlendirerek ülke ekonomisinin geleceğinin nasıl şekilleneceğine ilişkin öngörülerde bulunmaktadır.

Bu analiz Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ABD, AB ve müttefikleri başta olmak üzere bazı aktörler tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımları ve bunların enerji güvenliğine etkilerini incelemektedir.

Bu analiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin içeriğini teknik ve siyasi açılardan irdelemeyi amaçlamaktadır.

Bu analizde AB Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye 2021 Raporu’nda yer alan Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının paylaşımına ilişkin ifadeler özelinde AB’nin bölgedeki deniz alanları sorunlarına dair görüşleri ve bölgeye yönelik tezleri irdelenmektedir.