Analiz: 2023 Seçimlerini Anlamak | İki Sandık Arası Sonuçlar

Bu analiz 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Buna paralel olarak ikinci tura kalan ve 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir perspektif sunmaktadır.


Devamı
Analiz 2023 Seçimlerini Anlamak İki Sandık Arası Sonuçlar
Analiz 14 Mayıs a Giderken Türkiye de Seçim Güvenliği

Analiz: 14 Mayıs’a Giderken Türkiye’de Seçim Güvenliği

Türkiye’de geçmişten bugüne seçimlere duyulan güvenin arkasında seçimlerin dürüstlüğünü sağlayan etkili hukuki teminatlar bulunuyor. Bu analizde de Türkiye’de seçim güvenliğinin hukuki boyutu ortaya koyulmaya çalışılmıştır.


Devamı

Bu analizde Rusya-Ukrayna savaşının askeri boyutuna yönelik bir değerlendirme yapılmış ve bu kapsamda tarafların mevcut askeri görünümü değerlendirilmiştir.

Bu analizde afetlerde sivil toplum tecrübesinin önemi, Türkiye’deki insani yardım STK’larının koordinasyonunun gerekliliği ve bunun ise otomasyon destekli ortak bir ağ kurulmasıyla sağlanabileceği konuları incelenmektedir

Bu analiz Türkiye’nin uluslararası insani yardımlarının yansımalarının anlaşılması bağlamında 6 Şubat depremlerinin sonrasında ülkemizin gördüğü uluslararası desteği çeşitli yönleriyle ele almaktadır.

Bu analizde Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de gerçekleştirmeyi planladığı yeni girişimler ve bu girişimlerin olası sonuçları ele alınmaktadır.

Analiz: Türkiye’nin Turizm Ekonomisi | Kazanımlar ve Beklentiler

Bu analizde Türk turizminin 2002-2022 arasındaki gelişim süreci, yaşadığı dönüşüm ve gelecek yıllardaki küresel turizm trendleri ele alınmaktadır.


Devamı
Analiz Türkiye nin Turizm Ekonomisi Kazanımlar ve Beklentiler
Analiz İsrail-Lübnan Deniz Sınırı Antlaşması

Analiz: İsrail-Lübnan Deniz Sınırı Antlaşması

Bu analiz İsrail ile Lübnan arasında imzalanan deniz sınırı antlaşmasının arka planını, niteliğini ve içeriğini incelemektedir.


Devamı

Bu analizde UCM’nin 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında yürüttüğü soruşturma süreci ve tarafsızlığı irdelenmektedir.

Bu analizde sosyal yardımlara ilişkin öncelikle zihniyet, mevzuat ve kurumsal yapıdan müteşekkil bir arka plan verilmektedir. Sonrasında uygulamaların analizi belli göstergeler ışığında anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. Göstergeler ise Türkiye’nin son yirmi yılında merkezi yönetimin sosyal yardımlarında önemli mesafeler katedildiğine işaret etmektedir. Ancak bunların detaylı analizlerinin yapılabilmesi için göstergelerin yanında her bir sosyal yardım uygulaması için ayrı ayrı etki analizine de ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu analizde, Yunanistan’ın benimsediği gerilim siyasetinin arka planındaki nedenler ve bu tavrın hukuki zeminde bir karşılığı olup olmadığı incelenmektedir

Bu analiz Yeniden Asya Girişimi’ne yönelik temel bir çerçeve sunmasının yanında bahse konu girişim ile Türk savunma sanayii arasındaki stratejik uyumu Güneydoğu Asya Bölgesi özelinde incelemektedir.