COP28 ve Küresel İklim Değişikliği ile Mücadelede Güncel Durum

Bu analizde 30 Kasım-12 Aralık 2023 arasında BAE’de düzenlenen COP28 ve küresel iklim değişikliği ile mücadeledeki son durum incelenmektedir.


Devamı
COP28 ve Küresel İklim Değişikliği ile Mücadelede Güncel Durum
AB Müşterek Türkiye Raporu Yazım ve Söylem İncelemesi

AB Müşterek Türkiye Raporu | Yazım ve Söylem İncelemesi

Bu analizde AB’nin Türkiye Müşterek Raporu’nun içeriği ile Varhelyi ve Borrell’in söylemleri karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve bu bağlamda Birliğin Türkiye siyasası irdelenmektedir.


Devamı

Bu analiz CHP’nin yeni döneme girerken içinde bulunduğu durumu incelemekte ve ortaya detaylı bir perspektif koymayı amaçlamaktadır

Bu analizde, İsrail’in Gazze’deki katliamlarını dini referanslarla nasıl meşrulaştırmaya çalıştığı incelenmektedir...

Bu analizde İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku ve Uluslararası İnsancıl Hukuk bağlamında değerlendirilmektedir.

Bu analizde Hamas’ın 7 Ekim operasyonu ve İsrail’in devam eden operasyonları çerçevesinde askeri ve siyasi bağlamda mevcut durumun irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Federal Hükümetin İki Yılı ve Yeni Dönemde Alman Siyaseti

Almanya’daki federal hükümetin son iki yılda öne çıkan politika tercihlerine odaklanan bu analiz muhalefet partilerinin durumunu ve Alman dış politikasında öne çıkan meseleleri de irdelemektedir


Devamı
Federal Hükümetin İki Yılı ve Yeni Dönemde Alman Siyaseti
Rusya nın Tahıl Koridoru Anlaşması ndan Çekilmesi ve Anlaşmanın Geleceği

Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan Çekilmesi ve Anlaşmanın Geleceği

Bu analizde Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilme kararı gerekçeleriyle birlikte ele alınmakta ve bu kararın küresel ölçekte meydana getireceği muhtemel etkiler üzerinde durulmaktadır.


Devamı

Bu analiz 2020’nin sonunda başlayan ve devam eden süreçte hızlı bir şekilde normalleşme ve iş birliği boyutuna evrilen ilişkilerin temel dinamiklerini, Körfez ile yakınlaşmanın Türk dış politikası açısından anlamını ve Ankara ile yakınlaşmanın Körfez bağlamındaki stratejik mantığını tartışmaktadır.

Bu analizde söz konusu hususların arka planı ve onları yönlendiren dinamikler ele alınmıştır. Buradan hareketle başta Avrupa’nın savunulması olmak üzere uluslararası güvenlik bakımından oluşabilecek sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin pozisyonu ve muhtemel öncelikleri tartışılmıştır.

Bu analizde Türkiye genelinde ve deprem bölgesindeki yaşlı nüfusun gelişim seyri, deprem bölgesindeki yaş ve yaşlılık yapısı, bu bölgedeki aile/hane bağlamında yaşlılar ve son olarak da deprem bölgesindeki yaşlıların sosyal ve ekonomik durumları ortaya koyulmaktadır.

Bu analizde, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son dönemde oluşan olumlu atmosfer yapılan karşılıklı diplomatik açıklamalar üzerinden incelenmekte ve ikili ilişkilerin gelecekteki seyrine ilişkin öngörülerde bulunulmaktadır