Kanallar Açmak: Yerel Yönetimlerde Kültür Politikaları Çalıştayı

SETA İstanbul'da gerçekleştirilen çalıştayın amaçları arasında, kültür politikalarının aktörleri tarafından konuşulması, ve şehirler arasındaki iletişim ağlarının geliştirilmesi yer alıyordu.

SETA ile UCLG-MEWA işbirliğinde düzenlenen Kanallar Açmak: Yerel Yönetimlerde Kültür Politikaları başlıklı çalıştay 26 Şubat 2015 tarihinde SETA İstanbul binasında gerçekleştirildi. Kanallar Açmak çalıştayının ana amaçları arasında kültür politikalarının bizzat aktörleri tarafından konuşulması, şehirler arasındaki iletişim ağlarının geliştirilmesi ve yerel yönetimlerdeki aktörler arasında kültür politikalarına dair bilgi paylaşımının artırılması yer alıyordu. Aynı zamanda bölgesel bazda muhtelif yerel yönetimler arasındaki işbirliği imkânlarının geliştirilmesi de hedefler arasındaydı.

Üç oturumdan oluşan Kanallar Açmak çalıştayının ilk oturumunda “Yerel Yönetimlerde Kültürel Etkinliklere Karar Verme Süreçleri” tartışıldı. İlgili kurumların kültür-sanat faaliyetlerine karar verirken hangi fikir ve önceliklerle hareket ettikleri, ne tür prensiplere dayandıkları ve icra ettikleri etkinliklerin şehirlerdeki kültür hayatına nasıl etki ettiği gibi konular ele alındı. İkinci oturumun başlığı “Kültürel Etkinlikleri Yerelden Bölgesele Taşımak” idi ve yürütülen kültür-sanat faaliyetlerinin mahallilik, bölgesellik, ulusallık ve küresellik bağlamında nereye oturduğu konuşuldu. Ayrıca küreselleşen dünyada kültürel etkileşimler yoğunlaşırken, hem bölgesel farklılıkları yadsımayan hem de bölgeselliğin sınırlarını aşıp müşterek değerleri dengeli bir şekilde gözeten bir vizyonun nasıl geliştirilebileceği üzerinde duruldu. Bu bağlamda, yerel yönetimlerin gerek Türkiye’de gerekse komşu ülke şehirleri arasında ne tür ortak platformların kurulabileceği ve mevcut platformların nasıl işlevselleştirilebileceği değerlendirildi. “Kültür Politikaları İçin Ortak Öneriler” başlıklı son oturumdaysa belediyelerin kültür-sanat etkinliklerine ilişkin yaşadıkları sıkıntılar çözüm odaklı bir yaklaşımla ele alınıp ortak sorunlara ortak çözüm önerileri getirilmeye çalışıldı.

İstanbul gibi metropollerde icra edilen kültürel faaliyetlerin çokluğu ve benzerliği, taşeronluk sistemi, icracı kurumların fazlalığı ve aralarındaki koordinasyonsuzluk, bütçe darlığı, mahalli idarelerin bürokratik imkan ve kısıtlılıkları, etkinliklerde nitelik – nicelik dengesinin nasıl gözetilebileceği gibi konular çalıştay esnasında özellikle ön plana çıktı.

Katılımcılar

Abdurrahman S¸en | I·BB Kultur I·s¸leri Daire Bas¸kanı

Ahmad Almir | Lubnan, O. Ghozlan Belediyesi, Union of Mun. of C.C. Q. Bas¸kanı

Cemal Baş | Türkiye Belediyeler Birliği

Çağrı Beşli | I·BB Kultur Daire Başkanı

Celal Sevencan | I·BB Kent Orkestrası Muduru

Ebru Okmen | Diyarbakır BS¸B. Bld. Uluslararası I·lis¸kiler Sorumlusu

Edibe S¸ahin | GABB Aras¸tırmacı

Erdem Z. İskenderoğlu | Zeytinburnu Belediyesi

Ertan Mumcu | Malatya Buyuks¸ehir Belediyesi Gn. Sek. Yrd.

Esat Kara | I·BB S¸ehir Tiyatrosu

Esra Guzelyazıcı | Turk Dunyası Belediyeler Birligˆi, Dıs¸ I·lis¸. Sorum.

Fuat Kalyoncu | Kadıkoy Belediyesi Mudur Yardımcısı

H. F. Almorabi | Lubnan, O. Ghozlan Belediye Bas¸kanı

Hamdi Gargın | Beylikdüzü Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü

Hazal Arslan | Diyarbakır BS¸B. Bld. Konservatuar Muduru

Hulya Baysal | Zeytinburnu Belediyesi AB Koordinasyon Merkezi

I·hsan Genc¸ay | Malatya BS¸B. Bld. Kultur ve Sosyal I·s¸ler Muduru

I·hsan I·kizer | I·BB Kultur A.S¸. Proje Sorumlusu

İpek Memih | Buyukc¸ekmece Belediyesi

I·smet Guven | I·BB Kultur Muduru

Mevlana I·dris | Aras¸tırmacı-Yazar

Murat Aydın | Zeytinburnu Belediye Bas¸kanı

Murat Kodaz | Türkiye Belediyeler Birliği

Nurgul Yavuz | I·BB Kultur Mudur Yardımcısı

Omer Altan | I·BB AR-GE Koordinatoru

Rajaa Taher | Filistin, Nablus Belediyesi Dıs¸ I·lis¸kiler Muduru

Ramazan Minder | I·BB Kutuphane ve Muzeler Muduru

Sabri Akın | Malatya BS¸B. Bld. Kultur A.Ş.

Safia Elkhatabi | Turk Dunyası Belediyeler Birligˆi, Dıs¸ I·lis¸kiler

Selami I·nce | Buyukc¸ekmece Belediyesi Bas¸kan Yardımcısı

Selin Burc¸ak Unal | Buyukc¸ekmece Belediyesi Dıs¸ I·lis¸kiler Muduru

Semra Öner | Beylikdüzü Belediyesi Strateji Geliştirme

Serra Er | I·BB Avrupa Mudurlugˆu

Simten Gundes¸ | Kadıkoy Belediyesi Kultur Muduru

S¸aban C¸obanogˆlu | Yunus Emre Enstitusu Bas¸kan Yardımcısı

Veysel Keser | Van I·pekyolu Belediyesi Es¸ Bas¸kanı

 

Mehmet Duman | UCLG-MEWA, Genel Sekreter

Alper C¸eker | UCLG-MEWA, Koordinator

Adrien Licha | UCLG-MEWA, Koordinator

 

Faruk Yaslıc¸imen | SETA I·stanbul, Aras¸tırmacı

Hicran Hamza C¸elikyay | SETA I·stanbul, Aras¸tırmacı

Abdullah Yegin | SETA I·stanbul, Aras¸tırmacı

Merve Uc¸ar Nurcan | SETA I·stanbul, Aras¸tırma Asistanı

Etiketler: