SETA > Dijital Medya |
Insight Turkey quot Dünya Çapında İslam Karşıtı Faaliyetlerin Yeniden Canlanması

Insight Turkey "Dünya Çapında İslam Karşıtı Faaliyetlerin Yeniden Canlanması" Başlıklı Yeni Sayısını Yayınladı

Insight Turkey’in bu sayısı, İslam karşıtı faaliyetlerin yeniden canlandığı ve Müslümanların seslerinin kısıldığı bir dönemde, dünya çapında İslam karşıtı uygulamaları kapsayan dört yorum ve altı araştırma makalesi ile okuyucularına kapsamlı ve zengin bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır.

Insight Turkey’in bu sayısı, İslam karşıtı faaliyetlerin yeniden canlandığı ve Müslümanların seslerinin kısıldığı bir dönemde, dünya çapında İslam karşıtı uygulamaları kapsayan dört yorum ve altı araştırma makalesi ile okuyucularına kapsamlı ve zengin bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır.

James Carr, çağdaş neoliberal medenileştirme misyonlarının parçası olmayı reddeden Müslümanları nasıl cezalandırdığına dair kapsamlı bir analiz sunarken, Marcelo Macedo Rizo, Müslümanlara yönelik mevcut zararlı vizyonun üstesinden gelmek için demokratik bir ‘Öteki’ uygulamasını önermektedir. Bunların yanı sıra, Chris Allen, Birleşik Krallık’ta İslam karşıtı faaliyetlerini varlığını analiz ederken,Müşerref Yardım ve Ali Hüseyinoğlu, Fransa’daki örtünme ve burka karşıtı yasaları feminist bir bakış açısıyla incelemektedir.

Farid Hafez, ‘siyasal İslam’ kavramının ortaya çıkmasının, ses getiren ve/veya cemaatleşen Müslümanların nasıl kriminalize edilmesine sebebiyet verdiğini açıklamaktadır. Öte yandan Domenico Altomonte, İtalya'daki Müslüman karşıtı nefretin, halk arasında vatandaşlarının din özgürlüğü hakkına halel getiren olumsuz bir görüş oluşturduğunu tartışmaktadır.

CJ Werleman’ın yorumu, İslam karşıtlığının yalnızca Avrupa ile sınırlı olmadığını, Hindistan’da Müslümanlara karşı artan şiddetin Müslümanları Hindistan ve Keşmir’de soykırımın eşiğine getirdiğini ileri sürmektedir. Öte yandan, Kristin VandenBelt’in makalesi, Avrupa ve Latin Amerika’daki Müslümanların deneyimlerini karşılaştırmaktadır. Ali Murat Yel’in araştırma makalesi ise, Türk medyasında İslam’ın temsiline dikkat çekerken, Sahar Khamis’in yorumu sosyal medyaya ve İslamofobi ile mücadelede başarının ve sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağına odaklanmaktadır.

Konu dışı yazılar ise, Ermenistan-Azerbaycan çatışması, Arap Ayaklanmasının onuncu yıldönümü, göç ve devlet destekli teröre özel bir vurgu yapmaktadır. Burhanettin Duran, Elmar Mustafayev, İbrahim İrdem, Yavor Raychev ve Burak Kürkçü değerli katkılarıyla sayımızı zenginleştirmektedirler.

Bu sayının yaşadığımız dünyada İslam karşıtı faaliyetlere yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlamasını ummaktayız.