SETA > Rapor |
Rapor Türkiye Tarımına Yeniden Bakış

Rapor: Türkiye Tarımına Yeniden Bakış

Bu çalışmada Türkiye tarım sektörünün problemlerine çok yönlü ve çözüm odaklı bir perspektifle bakılmaktadır. Tarım sektöründe belirlenen hedeflere ulaşmak için geliştirilen tarım politikalarını irdelemek ve bu politikalarla ilgili problemlere yönelik bilimsel prensiplere dayalı doğru bakış açıları ve çözüm önerileri üretmek amaçlanmaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Bir tarafta Türkiye’nin sahip olduğu çok farklı iklimlere dayalı ürün çeşitliliği, artan iç talebin sağladığı piyasa canlılığı, kadim tarım kültürü, endemik tür zenginliği ve ithalata dayalı gıda tüketimi yüksek ülkelere yakınlık avantajları diğer tarafta ileri teknolojilerin sağladığı verim artışı ve yeni tarım yaklaşımları yanında sürdürülebilir yoksul yanlısı tarım eğilimleri dikkate alınarak Türkiye tarımı ve tarım politikalarına yeniden bakmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Gıda güvencesi, gıda güvenliği ve kırsal kalkınma konuları altında toplanması mümkün olan Türkiye tarımının problemlerine sırasıyla verim açığını kapatmak suretiyle üretimi artırmak, organik tarım gibi alternatif tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak yanında etkin bir denetimle güvenilir gıda üretimini temin etmek ve kırsalı iş ve yaşam şartları açısından kentle yarışır hale getirmek hedefleri doğrultusunda çözüm alternatifleri üretilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye tarımını 2023 vizyonu hedefine ulaştırması yönünde tarım politikaları; (1) kırsal nüfus, yapı, turizm ve kalkınma, (2) tarımsal girdi, sulama ve kredi (3) fiyat, destekleme ve pazarlama, (4) tarımsal eğitim, araştırma ve yayım, (5) dış ticaret, AB ve DTÖ, (6) gıda güvenliği ve tüketimi, (7) doğal kaynaklar ve çevre başlıkları altında irdelenerek nasıl şekillenmeleri ve uygulanmaları gerektiği üzerine öneriler sunulmaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın..