SETA > Yorum |
İşgal Altında İstikrar Arayışları Irak Seçimleri

İşgal Altında İstikrar Arayışları: Irak Seçimleri

Irak’ta 7 Mart 2010 tarihinde yapılan genel seçimler, bölge ülke­lerinin ve ABD gibi uluslararası güçlerin stratejileri açısından da önem taşıyor.

7 Mart seçimlerinin sadece bir Irak seçimi olmadığını söylemek ve bu seçimlerin ABD ile İran arasındaki denkleme işaret eden, aynı zamanda başta Türkiye olmak üzere diğer bölge ülkelerini de yakından ilgilendiren karmaşık bir bulmaca olduğu tespitini yapmak son derece rasyonel bir bakış açısını yansıtmaktadır. Irak’ın, bölgenin bir mikrokozmozu olduğu yaklaşımından yola çıkarsak, Irak’ın geleceğinin Ortadoğu’nun geleceğiyle ne ölçüde yakından ilintili ve iç içe geçmiş olduğunu daha net bir biçimde görebiliriz.

Irak’ta 7 Mart 2010 tarihinde yapılan genel seçimler, sadece bu ülkenin değil hem bölge ülkelerinin hem de ABD gibi uluslararası güçlerin stratejileri ve gelecek projeksiyonları açısından önem taşımaktadır. Eski Başbakan İyad Allavi liderliğindeki Irakiye İttifakı’nın 91 sandalye ile kazandığı seçimin sonuçlarına göre, şu anki Başbakan Nuri El Maliki’nin Hukuk Devleti İttifakı 89, Irak Milli İttifakı 70 ve Kürdistan İttifakı Listesi de 43 sandalye ile Irak Parlamentosu’ndaki yerini alacaktır. Bir pazarlıklar ve koalisyonlar siyasetine sahne olan Irak, yeni hükümetin kuruluş sürecinde de bu mücadelelerin yaşandığı bir coğrafya olarak hem ABD, hem İran, hem Türkiye ve hem de diğer komşu ülkeler tarafından dikkatle izlenecektir.