SETA > Strateji Araştırmaları |
Makale Çağrısı Ortadoğu'da Ulusal Güvenlik Stratejileri

Makale Çağrısı: Ortadoğu'da Ulusal Güvenlik Stratejileri

SETA Strateji Araştırmaları Direktörlüğü, “Ortadoğu’da Ulusal Güvenlik Stratejileri” başlıklı bir kitap derleyecek.

SETA Strateji Araştırmaları Direktörlüğü, “Ortadoğu’da Ulusal Güvenlik Stratejileri” başlıklı bir kitap derleyecektir.

Devletler güvenliklerini sağlamak için çeşitli planlamalar yaparlar. Bu planlamalar devletlerin ulusal güvenlik stratejilerine göre şekillenir. Devletlerin karşılaştıkları tehditlere karşı ürettiği cevaplar ve bu cevaplara kaynaklık eden faktörlerin belirlenmesi ulusal güvenlik stratejilerinin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. “Arap Baharı” olarak adlandırılan sürecin yalnızca isyanların ortaya çıktığı ülkelerde değil tüm bölgede etkili olduğu açıktır. Söz konusu etki yalnızca ülkelerin iç siyasetleri ile sınırlı değildir. Gelinen noktada her bir ülkenin geleneksel güvenlik algısının dönüştüğü görülmektedir. SETA Strateji Araştırmaları Direktörlüğü, Ortadoğu’daki devletlerin nasıl bir güvenlik stratejisine sahip olduğunu anlamak ve bu stratejilere hangi faktörlerin etki ettiğini analiz etmek için “Ortadoğu’da Ulusal Güvenlik Stratejileri” başlıklı bir kitap hazırlayacaktır. Kitap projesi kapsamında Ortadoğu coğrafyasındaki ülkelerin ulusal güvenlik stratejilerinin analiz edilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda ülke incelemesi yapan her bir çalışmanın, ilgili ülkenin;

  • Güvenlik kavramsallaştırmasını
  • Güvenlik tehdidi tanımlamasını
  • Bu tehditle baş etme yöntemi ve araçlarını analiz etmesi beklenecektir.
Kitap projesine ilgi duyan ve katkı sunmak isteyen araştırmacıların inceleyecekleri ülke için hazırlamayı düşündükleri metnin özetlerini en fazla 500 kelime halinde belirtilen tarihlerde göndermeleri beklenmektedir. Çalışma kapsamında ayrıca bir çalıştay ve sempozyum yapılması planlanmaktadır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Makale Özeti Son Gönderim Tarihi: 30 Haziran 2017

Kabul Edilen Özetler İçin Geri Dönüş: 7 Temmuz 2017

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 08 Ekim 2017

İLETİŞİM

Kitap projesi için hazırladığınız özetleri [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

ODUGS_1500px.