SETA > Analiz |
Analiz Yerel Yönetimlerin Kültür Ajandaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Analiz: Yerel Yönetimlerin Kültür Ajandaları | Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Analiz kültür-sanat alanında içerik üreten ve bu içeriğin sunumuna aracılık eden başta Kültür A.Ş. olmak üzere İstanbul’daki bazı ilçe belediyelerinin nasıl bir vizyona sahip olduğu ve programların düzenlenmesinde ne gibi hususlara dikkat edildiği üzerine odaklanmaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Analiz kültür-sanat alanında içerik üreten ve bu içeriğin sunumuna aracılık eden başta Kültür A.Ş. olmak üzere İstanbul’daki bazı ilçe belediyelerinin nasıl bir vizyona sahip olduğu ve programların düzenlenmesinde ne gibi hususlara dikkat edildiği üzerine odaklanmaktadır. Bir şirket olmanın yarattığı avantajla lokomotif haline gelen Kültür A.Ş’nin yaptığı çalışmaların kültür-sanat iklimine etkileri ve ilçe belediyelerinin bu yelpazede nerede yer aldıkları incelenmektedir. İdeolojik açıdan farklılaşan belediyelerin kültür-sanat gündemlerinin belirlenmesinde siyasi sebeplerin ne derece etkili olduğu da karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmektedir. Analiz kapsamında söz konusu faktörlerin kültür-sanat gündeminin belirlenmesine tesiri incelenmekte ve belediyelerin genel bütçe içerisindeki kültür-sanat bütçe payları dikkate alınarak bir karşılaştırma yapılmaktadır. Söz konusu farklılıkların daha açık görülebilmesi adına coğrafi açıdan birbirlerine yakın olmasına rağmen seçmen kitlesi olarak farklılaşan belediyelerin mukayesesi yapılmakta ve bunun üzerinden değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Son olarak bu analiz yerel yönetimlerin kültür-sanat programlarındaki eksikliklerini ortaya koymayı ve bu konuda karar alıcılara yönelik politika önerilerinde bulunmayı hedeflemektedir.

Yerel yönetimlerin kültür-sanat alanına yaptıkları yatırım ve bu alandaki faaliyetleri son zamanlarda önemli bir ivme kazanmıştır. Nicelik itibarıyla fazla sayıda etkinlik ve programa imza atan belediyelerin niteliksel açıdan ne kadar yetkin oldukları önemli bir soru işaretidir. Özellikle kültür-sanat alanındaki içerik üretimi ve düzenlenecek programlara karar verme süreçlerinin belirsizliği de tartışmalı bir konudur. Yerel yönetimlerin seçim süreci boyunca uyguladığı politikaların süreklilik içermemesi ve sınırlı bir faaliyet anlayışının hakim olması da kültür-sanat politikaları açısından önemli bir eksikliktir...