Islamic Politics and the Problem of Official Secularism

SETA PUBLIC LECTURE  Konuşmacı: S. Ilgu OZLER State University of New York   Date: January 05, 2010 Tuesday Time: 17.00 – 18.30   Venue: SETA, ANKARA

SETA PUBLIC LECTURE 

Konuşmacı: S. Ilgu OZLER
State University of New York
 
Date: January 05, 2010 Tuesday
Time: 17.00 – 18.30
 
Venue: SETA, ANKARA

AK Parti gücünü muhafazakar burjuvaziden alıyor SETA’nın 5 Ocak 2010 Salı günü düzenlediği “Siyasal İslam ve Resmi Laiklik Anlayışının Sorunları” başlıklı panelde konuşan New York New Paltz Devlet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Ş. İlgü Özler, Türkiye’de laiklik anlayışı, siyasal İslam, siyasi elitler ve sivil toplum gibi konuları güncel gelişmeler ışığında değerlendirdi. Konuşmasına “din siyasetin bir parçası mıdır, yoksa ondan ayrılabilir mi?” sorusuyla başlayan Özler, bazı yazarların demokrasilerdeki dâhili unsurların siyasallaşmasını bir tehdit olarak gördüklerini belirtti. Hukuk düzeninde dinin siyasal hayattaki ifadesini yasaklayan bir düzenin antidemokratik olacağını belirten Özler, dini çıkar gruplarının siyasi etkinliğini anlamak için, siyasi aktörler ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiler üzerinde durulması gerektiğini söyledi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye’de laiklik, din ve devlet ilişkisini araştırmak için mülakatlar gerçekleştiren İlgü Özler, bu kapsamda MÜSİAD, MAZLUMDER, Milli Gençlik Vakfı, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmüş. Bu mülakatlar sırasında bu sivil toplum kuruluşlarının AK Parti’yi seküler bir parti olarak gördükleri, AK Parti’den dini anlamda bir taleplerinin olmadığını belirten Özler, ancak görüştüğü sivil toplum kuruluşlarının aynı zamanda kamusal alanda vatandaşın dini taleplerine alan açılması gerektiği yönünde bir beklentilerinin de olduğunu, İmam hatip liseleri, başörtüsü meselesi ve azınlıklar gibi konularda ortak görüşlerin dillendirildiğini söyledi.

Etiketler: