SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Analiz Mesleki Eğitimin İş Piyasası ile Uyumlaştırılmasında İhtiyaç Analizi ve

Analiz: Mesleki Eğitimin İş Piyasası ile Uyumlaştırılmasında İhtiyaç Analizi ve Öz Değerlendirme Modeli

Bu analizde mesleki eğitimin piyasadaki ara eleman ihtiyacını karşılayacak doğrultuda nitelikli hale getirilmesi amacıyla kurgulanan ihtiyaç analizi yöntemiyle öz değerlendirme uygulamalarını içeren bir çözüm önerisi sunulmaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Talep kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacak ve çalışma yaşamındaki yeni iş ve meslek ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir mesleki-teknik eğitim sistemi oluşturulması yapısal işsizlikle mücadelede anahtar role sahiptir. Özellikle mesleki ve teknik bilgi gerektiren iş alanlarının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim müfredatının güncellenmesi konusuna literatürde de sıkça vurgu yapılmaktadır. Ancak bu güncellemenin süreklilik kazanması ve buna dair bir mekanizma veya modelin üretilmesi oldukça önemlidir. Öz değerlendirme/denetim uygulaması mesleki eğitimde büyük kolaylık sağlar. Eğiticiler marifetiyle gerçekleştirilecek bu uygulamada öğrencilerin ilgili eğitici tarafından staj sürecinde yapılan denetlemede öğrenciye verilen teorik eğitimin uygulamada geçerliliği sorgulanacak ve sonuca göre gelecek yılın ders içerikleri ve/veya Bologna ders bilgi paketleri güncellenecektir.

Bu çerçevede analizde mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda güncellenerek iş piyasasıyla eş güdümünün artırılması, mesleki eğitim-ara eleman ilişkisinin güçlendirilmesi ve mesleksizlik sorununun giderilerek iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması amaçlarıyla öncelikle mesleki eğitim-istihdam ilişkisinde yaşanan sorunlar incelenmektedir. Daha sonra bu ilişkinin güçlendirilmesi bir diğer ifadeyle mesleki eğitimin piyasadaki ara eleman ihtiyacını karşılayacak doğrultuda nitelikli hale getirilmesi amacıyla kurgulanan ihtiyaç analizi yöntemiyle öz değerlendirme uygulamalarını içeren bir çözüm önerisi sunulmaktadır. Son olarak da ilgili önerilerin muhtemel faydaları irdelenmektedir..