SETA > Haber |
SETA'da Bulgaristan Türklerinin Sorunları Tartışıldı

SETA'da Bulgaristan Türklerinin Sorunları Tartışıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, kurum olarak Bulgaristan'dan daha fazla burs başvurusu almak istediklerini, 3-4 yıldır alamadıklarını söyledi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında (SETA) "Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Meseleleri ve Çözüm Önerileri" paneli düzenlendi.

Burada konuşan YTB Başkanı Eren, başkanlığın kamu diplomasisi ve düşünce kuruluşlarına katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade ederek, panel ile aynı ismi taşıyan ve YTB iş birliğiyle hazırlanan raporun da tanıtımının yapıldığını belirtti.

YTB'nin diaspora kuruluşu olduğunu vurgulayan Eren, "hard power" denilen sert gücün yanı sıra "soft power" denilen yumuşak güce yapılan yatırımların gelecekte etkisini göstereceğini dile getirdi.

[caption id="attachment_69706" align="aligncenter" width="864"]Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren[/caption]

"Yarım hilal"

Eren, "Los Angeles'ta bindiğiniz taksinin Pakistanlı şoförünün sizden ücretin yarısını almadığını gördüğünüzde 'gönül coğrafyasını' anlayabiliriz. Uzağa gitmeyelim, Akdeniz ve Ege haritaları göz önüne getirildiğinde Kıbrıs, Rodos-İstanköy ve Batı Trakya dahil edilince bir 'yarım hilal' oluşur ve bu yarım hilal Türk insanı için önemli." diye konuştu.

Balkanlar'da yaşayan Türklerin, Türkiye'ye aidiyetlerini devam ettirmeleri için en önemli aşamanın Türk dili ile irtibatlarını sürdürmeleri olduğunu anlatan Eren, başkanlığın bu ülkede sürdürdüğü faaliyetlere değindi.

"Ekonomik kıskaç"

Bulgaristan'da burslandırılma, Türkçenin yaygınlaştırılması ve müftülük ile iş birliği halinde teknik eğitim etkinliklerinin hayata geçirildiğini anlatan Eren, YTB'nin Bulgaristan'daki soydaş sivil toplum kuruluşlarını (STK) Türkiye'deki bazı STK'ler ile bir araya getirdiğini kaydetti.

Eren, şöyle konuştu:

"Avrupa'da 'Avrupa İslamı' ya da ülke ülke 'Fransa İslamı', 'Almanya İslamı' gibi temaların kapsamının, Avrupa'daki STK'lere yurt dışından destek verilmemesine ilişkin bir gündem oluşturduğu hissediliyor. Bulgaristan en fazla Türk'ün yaşadığı ülkelerden biri ve sınır komşumuz ancak hakkında yeterince bilmiyoruz. Bulgaristan'da ekonomik olarak ciddi dar boğaz var, soydaşımız durmuyor. YTB olarak Bulgaristan'dan daha fazla burs başvurusu almak istiyoruz, 3-4 yıldır alamıyoruz. Burslandırılma anlamında daha fazla sayıda hem Bulgar öğrenciyi hem de soydaşı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Gençlerin Avrupa'ya gidip ekonomik birikime daha erken zamanda ulaşabilme arzusu var. Bu ekonomik kıskacın makro strateji ile aşılması gerekiyor. Kültür ve kimlik bilincine ihtiyacı yok zaten farkında ancak yeni nesil sadece bulunduğu dönemi görebiliyor."

[caption id="attachment_69705" align="aligncenter" width="750"]SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran[/caption]

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran da Türkiye'nin "imparatorluk bakiyesi" bir ülke olduğunu belirterek, Avrupa'daki soydaş topluluklarla ilişkisine değindi.

Duran, Balkan coğrafyalarındaki soydaş grupların hem ülkeleri hem de Türkiye ile entegrasyonunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü Dış İlişkiler ve Protokol Dairesi Uzmanı Hayri Emin de eski Bulgar rejim politikalarının toplumu olumsuz etkilediğini söyledi.

Tarih ve edebiyat müfredatlarında Osmanlı ve Türklerden halen olumsuz bahsedildiğini dile getiren Emin, "Bunların kırılması gerek ve büyük çabalar ve adımlar gerekiyor." dedi.

[AA, 20 Şubat 2020]


Rapor: Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Sorunları, Talepleri, Çözüm Önerileri

Rapor: Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Sorunları, Talepleri, Çözüm Önerileri


Paneli buradan izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=QBmydyMOHjI.