Perspektif: GSYH 2016-III. Çeyrek Değerlendirmesi

2016 yılı üçüncü çeyrekte gerçekleşen ekonomik daralmanın kaynağı nedir? Gerçekleşen ekonomik daralma sonucunda Türkiye’nin dünyadaki sıralaması nedir? 2016 yılı için hedeflenen ekonomik büyüme oranı bundan nasıl etkilenir?

2016 yılı üçüncü çeyreği hem küresel ekonomideki birçok gelişme hem de Türkiye’de yaşanan iç dinamiklerin etkili olduğu bir süreç olmuştur. Küresel gelişmelerin gelişmekte olan ekonomiler aleyhine işlediği bu süreçte Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. Darbe girişiminin başarısız olması ve sonrasında ekonomideki negatif etkisini azaltmaya yönelik uygulamalar ülke ekonomisinin hızla toparlanmasını sağlamıştır.

Küresel ekonomide yaşananlara bakıldığında, Brexit sürecinin Avrupa ve dünya ekonomisi açısından oluşturduğu risk ve belirsizlik ortamı nedeniyle IMF ve OECD’nin, 2016 yılına ait küresel büyüme tah­minlerini aşağı çektiği görülmektedir. 2016 yılı için IMF yüzde 3,1 ve OECD yüzde 2,9 küresel büyüme oranları ile tahminlerini aşağı yönlü revize etmiştir. Üçüncü çeyreğin son ayı olan Eylül’de yapılan Amerikan Merkez Bankası (FED) toplantısında ise faiz oranlarının değiştirilmesi yönünde bir karar çıkmamış ancak faiz artırımı yönünde olumlu koşulların güçlendiği açıklanmıştır. Nitekim 2016 yılı Aralık ayında FED’den faiz artırım kararı gelmiştir.

Türkiye ekonomisi ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kritik zorluklar ve eşik noktalarıyla karşı karşıya kalmıştır. Ekonomi yönetimi almış olduğu tedbirlerle hem ulusal hem de uluslararası piyasalara güven veren bir profil çizmiştir. Ulusal ve dış kaynaklı tüm risklere rağmen Türkiye ekonomisi sahip olduğu güçlü makroekonomik göstergelerle başarısız darbe girişiminin olumsuz etkilerini bertaraf etmiştir. Ancak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları darbe girişiminin hemen ardından Türkiye’nin not görünümüne dair olumsuz açıklamalarda bulunmuşlardır. Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmiştir.

Etiketler: