Perspektif: GSYH 2015-IV. Çeyrek ve 2015 Yılı Değerlendirmesi

2015’te gerçekleşen ekonomik büyümenin kaynağı nedir? Gerçekleşen ekonomik büyümede Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri nedir? 2016 yılında Türkiye’nin ekonomik büyüme beklentisi nedir?

2015 yılı dördüncü çeyrek büyümesi, Türkiye ekonomisine etki eden küresel gelişmelerin ön plana çıktığı bir dönem olmuştur. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım kararı sonrasında piyasa üzerindeki etkisinde nispeten azalma yaşanmıştır. Bunun yanında Çin’in ekonomik büyümesinde yaşanan düşüşler ise küresel piyasalar üzerinde etki oluşturmaya devam etmiştir. Çin’in son yıllarda dünya ticaretinin kilit bir parçasına dönüşmesi ve ekonomik büyümesinde yaşanan düşüş küresel ekonominin ciddi anlamda etkilenmesine yol açmıştır.

Etiketler: