Web Panel: 7251 Sayılı Kanun ile Hukuk Yargısında Yapılan Değişiklikler | 3. Yargı Paketi


 • Tarih : 02/12/2020
 • Saat : 16:30 : 18:30
 • Bitiş  : 02/12/2020
 • Adres :

 • Moderatör : Prof. Dr. Muharrem Kılıç, SETA
 • Konuşmacılar : 

  Prof. Dr. Selçuk Öztek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

  Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
  Doç. Dr. Tolga Akkaya, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

   

  Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca, SETA Araştırmacısı

Üçüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde belirlenen amaçlar dahilinde hazırlanan ve kamuoyunda 3.Yargı Paketi olarak anılan 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girdi. Bu Kanun yargılamaların makul sürede tamamlanmasını engelleyen, adalete erişimi zorlaştıran, mahkemelerin çelişkili kararlar almasına sebebiyet veren yargılama sorunlarını çözümleyici nitelik taşıyan hükümler içermektedir. Keza uygulayıcılar bakımından yargılama prosedürünü sadeleştiren ve hızlandıran düzenlemeler getirilmektedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkinliğini artırmak üzere tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuru, dava şartı haline getirilmekte, arabuluculuğa başvurunun zorunlu olduğu haller genişletilmektedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda hak arama özgürlüğünün kullanımının önündeki usuli engelleri kaldırmayı; yargılama kurallarının etkili, hızlı ve işlevsel uygulanmasını sağlamayı amaçlayan bu değişiklikler Prof. Dr. Muharrem Kılıç moderatörlüğünde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Öztek, TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Akkaya ve SETA Araştırmacısı ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca tarafından SETA’nın 2 Aralık Çarşamba günü yapacağı web panelde tartışılacaktır. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan etkinliğimize teşriflerinizi bekleriz.


Etkinlik saati: Ankara 16:30 | Brüksel 14:30 | Washington 8:30 | Londra 13:30 | Abu Dabi 17:30 | YoutubeFacebookPeriscopeInstagram gibi platformlarda online izleyebileceğiniz panelimize siz değerli katılımcılarımızı bekleriz. Ayrıca sitemizden de etkinliğe erişebilirsiniz: http://www.setav.org/live/