Panel: Yargı Reformu Stratejisi Belgesi


 • Tarih : 17/06/2019
 • Saat : 14:00 : 16:00
 • Yer : SETA Ankara
 • Bitiş  : 17/06/2019
 • Adres : Nenehatun Cd. No:66 GOP/Çankaya/Ankara

 • Moderatör : Cem Duran Uzun, SETA
 • Konuşmacılar :Ertuğrul Çekin, Adalet Bakanlığı

  Kubilay İnan, Adalet Bakanlığı

  Muharrem Kılıç, SETA

  Nesibe Kurt Konca, SETA

   

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklandı. “2023 Yargı Vizyonu – Güven Veren ve Erişilebilir Bir Yargı Sistemi” başlığıyla duyurulan belgede 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet yer almaktadır. Yargı Reformu Strateji Belgesi hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda Türk adalet sisteminin demokratikleşme iradesinin bir yansımasıdır. Özellikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi noktasında somut reform politikaları öngören belge performans ve hesap verebilirlik gibi ilkeler üzerinden yargısal düzenin kamusal denetime açılmasını ve şeffaflaşmasını hedeflemektedir. Belge yargısal adaletin gecikmeksizin makul sürede ve adil yargılanma hakkının bütün kavramsal boyutlarıyla tecelli etmesi ile yargıya olan güvenin tesis edilebileceğini öngörmektedir. 

SETA Ankara’da 17 Haziran Pazartesi günü yapılacak panelde Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hazırlık süreci, öngördüğü hedef, amaç ve faaliyetleri SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Cem Duran Uzun moderatörlüğünde Adalet Bakanlığı Strateji Başkanı Ertuğrul Çekin, Adalet Bakanlığı Strateji Başkan Yardımcısı Kubilay İnan, SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörlüğü Araştırmacısı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörlüğü Araştırmacısı ve Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca tarafından değerlendirilecek ve tartışılacaktır. Aynı zamanda Muharrem Kılıç tarafından hazırlanan Türk Yargı Adaletinde Reform Perspektifi ve Politikalar isimli raporun ve Nesibe Kurt Konca tarafından hazırlanan Yargılamaya Egemen Olan İlkeler Işığında Yargı Reformu Strateji Belgesi isimli analizin tanıtılacağı panelimize teşriflerinizi bekleriz.