Panel: Varşova Sonrası Ortadoğu’nun Geleceği


 • Tarih : 01/03/2019
 • Saat : 15:00 : 17:00
 • Yer : SETA İstanbul
 • Bitiş  : 01/03/2019
 • Adres : Defterdar Mah. Savaklar Caddesi. No:41-43

 • Moderatör : Ramazan Yıldırım, SETA
 • Konuşmacılar :Emrah Kekilli, SETA

  Azzam Temimi, El-Hivar

  Yasemin Konukçu, ORDAF

Arap devrimlerini takip eden sekiz yıl boyunca bölgede yeni bir siyasal düzen kurulamadı. Toplumsal taleplerin taşıyıcısı olan aktörlerin karar alıcılara dönüşerek toplumsal taleplere karşılık veren bir siyasal düzen kurması, bölgesel ve küresel aktörlerin müdahaleleri nedeniyle mümkün olmadı. Mısır’da askeri darbe, Tunus’ta siyasi kriz, Libya’da darbe girişimi, Yemen’de iç savaş ve Suriye devriminin kaotik bir hal alması bölgede kurulamayan siyasi düzenin farklı tezahürleri oldu. Tarihi ve demografik olarak daha önce etkin rol oynamamış bazı aktörler bu sekiz yıllık süreçte başat aktörlere dönüştü. İsrail-BAE öncülüğünde oluşan bir bölgesel eksen, yaşanan süreçlerin tamamında etkin rol oynadı. Polonya’nın başkenti Varşova’da ABD ve İsrail’in en üst düzeyde temsil edildiği konferansa Türkiye dahil bölgenin önemli aktörlerinin katılmadığı görüldü. Konferansta ortaya çıkan görüntü bölgenin geleceği açısından önemli bir dönemece girildiğinin işareti niteliğindeydi. SETA’da gerçekleştirilecek panel kapsamında tüm bu konular uzman isimler tarafından ele alınacaktır.