Panel: Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşması


 • Tarih : 12/02/2019
 • Saat : 14:00 : 16:00
 • Yer : SETA Ankara
 • Bitiş  : 12/02/2019
 • Adres : Nenehatun Cd. No:66 GOP/Çankara/Ankara

 • Moderatör : Atilla Arkan, SETA
 • Konuşmacılar :Bilge Kağan Özdemir, YÖK

  Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖK Kalite Kurulu

  Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie, Boğaziçi Üniversitesi

  Öğretim Görevlisi Dr. Hakan Ergin, İstanbul Üniversitesi

Uluslararası hareketlilik, günümüzde akademik hayatın oldukça önemli bir parçası haline gelmiştir. Son dönemde ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bu hareketliliğin hızlanmasına yardımcı olmaktadır. Uluslararasılaşma, üniversitelerin öğretim, araştırma ve kamu hizmeti işlevlerine hitap etmektedir. 2015-2016 verilerine göre Türkiye’de uluslararası akademisyen sayısı 3 bin 144’e ve uluslararası öğrenci sayısı 108 bin 76’ya ulaşmıştır.

Uluslararasılaşma, üniversite yönetimleri, yükseköğretim politika belirleyicileri ve hükümetler tarafından akademik, ekonomik, kültürel/sosyal ve politik sebeplerle arzu edilmektedir.

Türkiye yükseköğretiminin uluslararasılaşma alanını güçlendirmek, Türkiye’deki uluslararası akademisyenlerin sayısını artırmak ve Türkiye’nin uluslararası akademisyenlerden daha çok kazanım edinmesini sağlamak adına politikalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda SETA’da gerçekleştirilecek olan panelde yükseköğretimde uluslararasılaşmanın Türkiye’deki mevcut durumu, geliştirilmeye açık yönlerine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecektir.