Panel: Türk Yargı Etiği Bildirgesi


 • Tarih : 22/03/2019
 • Saat : 14:00 : 16:00
 • Yer : SETA Ankara
 • Bitiş  : 22/03/2019
 • Adres : Nenehatun Cd. No:66 GOP/Çankara/Ankara

 • Moderatör : Cem Duran uzun, SETA
 • Konuşmacılar :Ali Cengiz Köseoğlu, HYK

  Bilgin Başaran, Yargıtay Üyesi

  Muharrem kılıç, SETA

   

22 Mart 2019 saat 14.00’da SETA Ankara’da yapılacak panelde, yaklaşık üç yıllık kapsamlı bir çalışma sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanmış ve geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılmış olan “Türk Yargı Etiği” değerlendirilecektir. Türk yargı mensuplarının mesleki etik ilkelerini kodlaştıran bu Bildirge, Avrupa Birliği müktesebatı fasıl başlıklarından “Yargı ve Temel Haklar” konulu 23. fasıl müzakereleri kapsamında 2009 yılında hazırlanan ilk “Yargı Reformu Stratejisi Belgesi” ile 2015 yılında revize edilen ikinci reform belgesinde öngörülen bir stratejiye dayalı olarak atılmış bir adımdır.

Panelde başlıca şu sorulara cevap aranacaktır.

-Meslek etiği ve yargı etiği kodlarının anlam, amaç ve işlevleri nelerdir?

-Yargıya güven ilkesi açısından “Türk Yargı Etiği Bildirgesi”nin ifade ettiği anlam ve değeri nedir?

-Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesine katkısı ne olacaktır?

-Bildirge, yargıya güven ve adalet hizmetlerinden memnuniyete nasıl bir katkı sunabilir?

SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Cem Duran Uzun’un moderatörlüğünü yapacağı panelde Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Bilgin Başaran ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi ve SETA Araştırmacısı Prof. Dr. Muharrem Kılıç konuşmacı olarak katılacaktır.