Panel: Küresel Silahlanma ve Askeri Harcama Trendleri


  • Tarih : 24/05/2019
  • Saat : 14:30 : 16:30
  • Yer : SETA Ankara
  • Bitiş  : 24/05/2019
  • Adres : Nenehatun Cd. No:66 GOP/Çankaya/Ankara

  • Moderatör : Murat Yeşilaş, SETA
  • Konuşmacılar :Siemon T. Wezeman, Kıdemli Araştırmacı, Stokholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)

Ülkelerin silahlanma trendleri ve küresel askeri harcamalarda yaşanan değişimler, uluslararası güvenlik ortamını şekillendiren başlıca faktörlerden olagelmiştir. Son yıllara bakıldığında gerek küresel askeri harcamaların gerekse de uluslararası silah ticaretinin sürekli bir şekilde istikrarlı olarak artış gösterdiği görülmektedir. Çin’in askeri harcamalarının 2009-2018 arasında yüzde 83’lük bir artış göstermesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin yedi yıl sonra ilk kez askeri harcamalarını artırması büyük güç rekabetinin geri döndüğü yorumlarına neden olmuştur. Bölgesel anlamda ise hem Türkiye’nin askeri harcamalarında meydana gelen önemli artış hem de Suudi Arabistan, Mısır ve Katar gibi Ortadoğu ülkelerinin ciddi manada silah satın alımlarının stratejik sonuçlar doğurması beklenebilir. Silahlanma ve askeri harcamaların gerek uluslararası gerekse de bölgesel boyutları, belirsizlik ve güvensizliğin şiddetlendiği ve tehditlerin daha karmaşık bir hale geldiğinin işaretlerini vermekte, meselenin önemini daha artırmaktadır.

SIPRI kıdemli araştırmacısı Siemon T. Wezeman’ın tüm bu konuları tartışacağı panelimize teşriflerinizi bekliyoruz.

Not: Panel İngilizce olarak gerçekleştirilecek ve Türkçe simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır.