Panel: Kültür Sanat Politikalarının Geleceği


 • Tarih : 16/11/2018
 • Saat : 16:00 : 18:00
 • Yer : SETA İstanbul
 • Bitiş  : 16/11/2018
 • Adres : Defterdar Mah. Savaklar Caddesi. No:41-43

 • Moderatör : Açılış Konuşması: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun

  İsmail Çağlar, SETA
 • Konuşmacılar :Ercan Yıldırım, Yazar

  Mustafa Akar, Lacivert

  Turgay Yerlikaya, SETA

Kültür-sanat alanına yapılan yatırım ve bu alandaki faaliyetlerin son zamanlarda önemli bir ivme kazandığı görülmektedir. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yerel yönetimler ve bağımsız kuruluşların da katkılarıyla şekillenen kültür-sanat gündemi, nicelik itibarıyla önemli seviyelere ulaşmıştır. Kültür-sanat alanındaki içerik üretimi ve düzenlenecek programlara karar verme süreçlerinin yanı sıra bu alanda yapılması gerekenler de önemli bir gündem olarak karşımızda durmaktadır. Topyekûn kültürel kalkınma anlamında başta devlet olmak üzere ilgili paydaşların bu genel gündeme ilişkin yapması gerekenler ve genel bir politika çerçevesinin gerekliliği açık biçimde görülmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür Turizm Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyeleri,  Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının aktör olarak var olduğu kültür alanı, siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal açıdan yoğun bir etkileşim ve hareketliliğin yaşandığı mecraların başında gelir. SETA kültür-sanat alanında yapılan ve yapılması gerekenlere ilişkin çalışmalar yapmakta ve konu ile ilgili genel politika önerileri sunmaktadır. Bu kapsamda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) 16 Kasım 2018 günü düzenleyeceği “Kültür Sanat Politikalarının Geleceği” başlıklı panelde Türkiye’de kültür konusunda merkezi ve yerel düzeydeki hareketlilik politik, ekonomik ve sosyolojik boyutlarıyla ele alınacaktır.

Açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun’un yapacağı panelin moderatörlüğünü SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çağlar yapacaktır. Panelde konuşmacı olarak yazar Ercan Yıldırım, Lacivert dergi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar ve SETA Toplum ve Medya Direktörlüğü Araştırmacısı Turgay Yerlikaya yer alacaktır.