Panel: İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları


 • Tarih : 13/12/2019
 • Saat : 14:00 : 16:00
 • Yer : SETA Ankara
 • Bitiş  : 13/12/2019
 • Adres : Nenehatun Cd. No:66 GOP/Çankaya/Ankara

 • Moderatör :

  Cem Duran Uzun, SETA

 • Konuşmacılar : 

  Şeref Malkoç, Kamu Başdenetçisi


  Süleyman Arslan, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı


  Faruk Bilir, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı


Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan etmesine atfen her yıl 10 Aralık günü Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. İnsan hakları tarihinde yeni bir dönemin habercisi olan bu bildirgenin ilanını takiben gerek uluslararası gerekse de ulusal düzlemde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi maksadıyla çok sayıda hukuki düzenleme oluşturuldu. Türkiye ise ulusal ölçekte ihdas edilen insan haklarını koruma ve insan hakları ihlallerini önleme mekanizmalar ile güçlü ve çeşitlilik arz eden bir sisteme sahiptir.

Bu mekanizmalardan ilki 1990 yılında kurulan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonudur. Temel hak ve özgürlüklerin yargısal olarak korunması açısından da 2010 Anayasa Değişikliği ile Türk hukuk düzenine dahil olan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu mevuttur.  Yasama ve yargı çatısı altında bulunan bu iki kurumun yanında nispeten yeni ve fakat giderek daha başarılı şekilde işleyen idari iç hukuk yolları da bulunmaktadır. Bu insan haklarını koruma kuruluşları arasında Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunu sayabiliriz.

Dünya insan hakları gününün kutlandığı hafta münasebetiyle SETA Ankara’da 13 Aralık günü düzenleyeceğimiz panelde farklı görev alanlarında insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve giderilmesi amacıyla önemli fonksiyonlar üstlenen bu mekanizmaları; görev alanlarına ilişkin güncel gelişmeler, sorunlar, gelecek projeksiyonu ve öneriler çerçevesinde tartışmayı umuyoruz. Moderatörlüğünü SETA Hukuk ve İnsan Hakları Araştırmaları Direktörü Cem Duran Uzun’un yapacağı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Bilir’in sunumlarıyla katkı sunacağı panele teşriflerinizi bekliyoruz.