Etkinlik: Yuvarlak Masa Toplantısı: “Eğitimde Müslümanlara Yönelik Irkçılık ve Ayrımcılık”


* işaretli alanların girilmesi mecburidir.
Bilgileri eksik olan etkinlik başvurularının kayıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.