Eskimeyen Gündem: Yeni Anayasa

Kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlanan “yeni anayasa” tartışmalarını daha iyi anlamak için SETA uzmanlarının analizlerini ve SETA’da yayımlanan raporları bir arada sunuyoruz.

Türkiye’nin sıkça değişen iç ve dış siyasi gündeminin içerisinde kendisine her zaman yer bulabilen konulardan birisi de yeni anayasadır. Nitekim, 1 Kasım seçimlerinden hemen sonra henüz TBMM toplanmadan ve hükümet kurulmadan önce tekrar yeni anayasa tartışılmaya başlandı. Zaten bu konu, partilerin seçim beyannamelerinin önemli bir parçasını oluşturduğu gibi hükümet programında da birinci sırada yer edindiği görüldü. Artık ülkemizin yeni anayasa ihtiyacı konusunda tüm toplum kesimlerinde bir uzlaşı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin devamlı tartışılan ve konuşulan ancak bir türlü çözemediği sorunlarından birisi olan yeni anayasa, uzunca bir süredir SETA’nın da çalışma konularının başındadır.

Kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlanan “yeni anayasa” tartışmalarını daha iyi anlamak için SETA uzmanlarının analizlerini ve SETA’da yayımlanan raporları bir arada sunuyoruz.

Yeni Anayasa Yapımında Yöntem Arayışı
Cem Duran Uzun, 27 Kasım 2015

Türkiye’nin neden yeni bir Anayasaya ihtiyacı var? Uzlaşma Komisyonu neden başarısız oldu? Yeni Anayasa için nasıl bir yöntem izlenmelidir?

Uzlaşma Yolunda: Komisyon’un Uzlaştığı Maddeler ve Anayasa
Taylan Barın, 4 Eylül 2013

Analizde, Komisyon’un mutabakata vardığı 59 maddenin, anayasa değişikliği paketi haline getirilmesinin etkileri ve yeni anayasaya nasıl işlenebileceğine dair öneriler yer alıyor.

Yeni Anayasa Sürecinde Neredeyiz
Panel, 23 Temmuz 2014

SETA, anayasa çalışmalarının vardığı noktayı, bundan sonra yapılacak çalışmaları ve beklentileri ele almak amacıyla yapılan çalışmaları ve beklenen gelişmeleri tartışmaya açtı.

Yeni Anayasa Sürecinde Neredeyiz?
Panel, 13 Kasım 2013

SETA tarafından düzenlenen panelde, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun çalışmaları değerlendirildi.

Yeni Anayasaya Doğru: Vatandaşlık
Panel, 6 Kasım 2013

Osmanlı, Türkiye ve Dünya anayasalarında vatandaşlık maddesi hangi kavramlar esas alınarak yazılmıştır? Türkiye’nin yeni anayasasında vatandaşlık konusu nasıl düzenlenmelidir?

Türkiye’nin Anayasa Birikiminden Yeni Anayasaya Doğru
Panel, 18 Şubat 2012

SETA, 18 Ocak Çarşamba günü önemli bir panele ev sahipliği yaptı. “Türkiye’nin Anayasa Birikiminden Yeni Anayasaya Doğru” başlıklı panelde, yeni anayasa yapım süreci önemli isimlerle ele alındı.

Hükümet Programı ve Yeni Anayasa
Cem Duran Uzun, 5 Aralık 2015

Hükümet programında yeni anayasanın toplumun tüm kesimlerinin katkılarıyla, mümkün olan en geniş mutabakatla ve demokratik bir yöntemle hazırlanması ve geniş toplumsal kesimlerce sahiplenilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

5 Soru: Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun Akıbeti ve Yeni Anayasa
Cem Duran Uzun, 20 Kasım 2013

Cem Duran Uzun: Seçim sürecinin siyasette yaratacağı mücadele ve gerginlik ortamında yeni bir Anayasa yapımının gerektirdiği uzlaşıyı bulmak çok daha zor görünüyor.

Türkiye’nin Yeni Anayasa Serüveni
Hatem Ete, 13 Nisan 2013

Türkiye’deki mevcut siyasal iklimin, siyasi partilerin uzlaşmasına dayalı yeni bir Anayasa yazımını imkânsız kılan dinamiklerini üç madde üzerinden tartışmak mümkün.

Anayasa Yazım Sürecinin Sonuna mı Geldik?
Yılmaz Ensaroğlu, 17 Kasım 2012

Toplum, süreci ve kimin uzlaşı aradığını, kimin kendi doğrularında ısrar ettiğini, sanıldığından daha yakın biçimde izliyor.

Yeni Anayasa Sürecinin Geleceği
Yılmaz Ensaroğlu, 5 Mayıs 2012

Ortaya çıkacak yeni anayasa, hiçbir partinin bütün taleplerini yansıt(a)mayacak; herkes, her parti bir adım geri çekilmek durumunda kalacaktır.

Yeni Anayasa ve Sivil Toplum
Yılmaz Ensaroğlu, 14 Ocak 2012

Bugün artık toplumun büyük bir kesimi, bu Anayasa’yla devletin ve toplumun yol alamayacağını düşünüyor; bundan ötürü de, bir “anayasa değişikliği” değil, “yeni bir anayasa” talep ediyor.

 

Etiketler: