SETA > Enerji |
Perspektif Kuzey Akım 2 Almanya yı ABD ve Rusya Arasında

Perspektif: Kuzey Akım 2 Almanya’yı ABD ve Rusya Arasında Sıkıştıran Boru Hattı

Kuzey Akım 2 projesi nedir? Projeye yönelik tepkiler nelerdir? Kuzey Akım 2 ve Avrupa gaz piyasasında güncel durum nedir?

Paylaş
Dosyayı İndir

Kuzey Akım Doğal Gaz Boru Hattı’nın “ikiz kardeşi” niteliğindeki Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projelendirildiği günden bu yana hararetli tartışmalara konu olmaktadır. Rusya ile Almanya arasındaki iş birliğinin sıklıkla sınanmasına neden olan tartışmalar yalnızca bu iki ülke ile sınırlı kalmamakta Avrupa’nın yanı sıra Transatlantik ilişkilere de yansımaktadır. Bu perspektif Kuzey Akım 2 projesine ilişkin verilen bilgilerin ardından bahse konu tartışmaları ele almaktadır. Bu kapsamda projenin güncel durumunun incelenmesinin ardından Avrupa doğal gaz piyasalarındaki mevcut duruma ve projenin muhtemel etkilerine değinilmektedir.

Kuzey Akım 2 Projesi

2000’lerin başında Avrupa’da artan iklim değişikliğine yönelik kaygılar enerji dönüşümü çalışmalarına hız kazandırmış, küresel ısınmaya neden olan emisyonların en yoğun olduğu kömürün kullanımına son verilmesi planları gündeme alınmıştır. Sıfır emisyonlu olmasına karşın güvenlik kaygıları nedeniyle nükleer enerjinin de kullanımının sonlandırılması tartışmaları Avrupa Birliği’nin (AB) doğal gaz talebinde ciddi artış yaşanacağı sinyallerini vermiştir. Dahası Norveç, Danimarka ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde doğal gaz üretiminin azalışa geçmesi söz konusu talebin karşılanması konusunda ciddi endişelere yol açmıştır. Gerek coğrafi yakınlığı gerekse dünyanın en zengin doğal gaz rezervleriyle Rusya talebin karşılanmasında en uygun seçenek olarak ortaya çıkmıştır. 2011’de kullanıma alınan ve AB’nin doğal gaz tedarikinde önemli bir yeri olan Kuzey Akım (1) Doğal Gaz Boru Hattı’nın kapasitesinin artırılması yüksek talebin karşılanması için yapılan ilk çalışmalardandır. Kuzey Akım 2 projesi (resmi adıyla Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı [Nord Stream 2 Natural Gas Pipeline]) Rusya’nın Yamal sahalarında üretilen doğal gazın Baltık Denizi rotasıyla Avrupa ülkelerine taşınmasını öngörmektedir...

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın..