SETA > Enerji |
Analiz Türkiye nin Milli Enerji ve Maden Politikası

Analiz: Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası

Analiz Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası’nı arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa eksenleri çerçevesinde inceleyerek politikanın amaç ve hedeflerine odaklanmaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Güçlü ekonomi ve ulusal güvenlik temeli ile şekillenen Milli Enerji ve Maden Politikası, Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda bölgesel ve küresel enerji piyasasında kat edeceği yolu aydınlatacak olması açısından önem arz etmektedir. Türk dış politikasının güçlü bir diplomasi ekseninde şekillenmesinin yolu, ilk etapta enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve sonrasında enerji ihtiyacını karşılamada kendi kendine yetebilen bir ülke olmaktan geçmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Enerji ve Maden Politikası da bu amaç doğrultusunda geliştirilmiştir. Politikada öne çıkan arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa eksenleri Türkiye’nin enerji alanında daha iyi bir konuma gelebilmesi açısından yol gösterici olacaktır.

Analizde Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası bu üç eksen çerçevesinde incelenerek politikanın amaç ve hedeflerine yer verilmektedir. Türkiye’yi bölgesel ve küresel ölçekte daha güçlü bir aktör haline getirebilmek adına tasarlanan bu politika, ülkenin öz kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması bakımından yol gösterici durumundadır..