SETA > Enerji |
Analiz 2016 da Enerji

Analiz: 2016’da Enerji

2016 Türkiye’nin enerji görünümü açısından enerji ticaretinde merkez ülke olma hedefine yönelik yeni projeler ve iş birlikleri ile geçen bir yıl olmuştur.

Paylaş
Dosyayı İndir

2016 Türkiye’nin enerji görünümü açısından enerji ticaretinde merkez ülke olma hedefine yönelik yeni projeler ve iş birlikleri ile geçen bir yıl olmuştur. Enerji ihtiyacını dışardan karşılayan ve cari açığının önemli bir kısmına enerji ithalatının sebep olduğu Türkiye, kendi enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik Rusya, Katar ve Azerbaycan gibi ülkeler ile küresel enerji ticaretine yön verecek öncü adımlar atmıştır. Türkiye 2016 yılında enerji arz güvenliğini sağlama yönünde dış politikasına uyumlu olarak tek bir coğrafya ve bölge ile yakınlaşmaktan ziyade, kendisine yakın ve uzak olan tüm coğrafyalar ile temas sağlamıştır. Bu bağlamda enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitlendirmesinde çabalarını artırmıştır.

Türkiye’nin enerji tüketimi, büyüyen ekonomisi ile birlikte her geçen yıl artarak devam etmektedir. Bir yandan enerji talebini karşılamak adına ihtiyacının büyük bir kısmını dış pazarlardan karşılayan Türkiye diğer yandan yerli kaynaklarını kullanma yolunda çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin enerji politikasında yerli kaynak kullanımını yaygınlaştırmak, doğalgazın elektrik üretimindeki payını azaltıp yenilenebilir enerjinin payını artırmak ve enerji arz güvenliğinin sağlanması yolunda belli bir nükleer enerji kurulu gücüne sahip olmak yer almaktadır.

Ekonomik büyümesinde istikrarını devam ettiren Türkiye, enerji arz güvenliğinin sağlanması yolunda artan enerji ihtiyacını farklı ülke ve kaynaklardan karşılama yoluna gitmiştir. Özellikle doğalgaz ithalatında Rusya’ya olan yüksek bağımlılık bu anlamda Türkiye’nin enerjide kaynak çeşitliliğine gitmesinde itici bir güç olarak durmaktadır. 2016 yılında yaşanan gelişmeler gözlemlendiğinde bu duruma örnek gösterilebilecek birçok gelişme yaşanmıştır. Son bir yılda enerji piyasasında yaşanan gelişmelere değinmeden önce Türkiye’nin enerji görünümüne bakmakta yarar vardır..