SETA > Enerji |
Kitap Türkiye'nin Enerjisi Politikalar ve Stratejiler

Kitap: Türkiye'nin Enerjisi | Politikalar ve Stratejiler

Türkiye enerji alanında hem bölgesinde hem de dünyada adından söz ettirmeyi sürdürecektir. Bu bağlamda alanında uzman yazarlar tarafından hazırlanan Türkiye’nin Enerjisi: Politikalar ve Stratejiler kitabı Türkiye’nin enerji ajandasını değerlendirmek için bir başvuru kaynağı olma niteliği taşımaktadır

Paylaş
Dosyayı İndir

Bölgesinde ve küresel enerji piyasalarında oldukça kritik bir konumda bulunan Türkiye özellikle son dönemde enerji alanında önemli ilerlemelerin yaşandığı bir süreç içerisine girmiştir. Bu durum birtakım fırsat ve riskleri beraberinde getirmiştir. Söz konusu fırsat ve risk temalarını analiz etme etrafında şekillenen bu kitapta genel olarak Türkiye’de enerji ile ilgili uygulanan strateji ve politikalar değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin enerji alanında yakaladığı başarıların temelini güçlü politikalarla desteklenen stratejik hamleler oluşturmaktadır. Fosil yakıtlardaki yüksek oranlı dışa bağımlılık yerli ve yenilenebilir enerji sektörlerinde gerçekleştirilen atılımlarla minimize edilmeye çalışılırken nükleer enerji gibi alternatif kaynaklar ülke ekonomisine kazandırılmaktadır. Bununla beraber arz ve talep güvenliği konularındaki riskler ise enerji verimliliği, yatırımlar ve depolama faaliyetleri gibi alanlardaki ilerlemelerle birlikte azaltılmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin enerji konusundaki nihai hedeflerinden biri olan “merkez ülke” olma vizyonunun, uluslararası projelere ev sahipliği yapılarak ve öngörülebilir bir piyasa oluşturularak gerçekleştirilmesi amacını taşıyan çalışmalar da sürdürülmektedir.

Türkiye enerji alanında hem bölgesinde hem de dünyada adından söz ettirmeyi sürdürecektir. Bu bağlamda alanında uzman yazarlar tarafından hazırlanan Türkiye’nin Enerjisi: Politikalar ve Stratejiler kitabı Türkiye’nin enerji ajandasını değerlendirmek için bir başvuru kaynağı olma niteliği taşımaktadır.

Özeti incelemek için burayı tıklayın..