Nuh Yılmaz

Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü
Nuh Yılmaz Türkiye'nin yeni dış politika açılımı, ABD dış politikası, enerji güvenliği, Türk siyaseti ve Türk-Amerikan ilişkileri üzerine yazılar kaleme aldı. ABD ve Kanada'da çeşitli üniversitelerde estetik, eleştirel kuram ve Türk siyaseti üzerine dersler verdi. 2006-2008 yılları arasında STAR Gazetesi ve 24 Haber Kanalı'nın Washington Temsilciliği'ni yaptı. Yılmaz, lisans derecesini ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden, lisans üstü derecesini ise Bilkent Üniversitesi Grafik-Tasarım Bölümü'nden aldı. Yılmaz akademik çalışmalarına halen Washington D.C.'de bulunan George Mason Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü'nde devam etmektedir.