Gezi Park Protests

Now it is time to adopt a calmer approach while analyzing the Gezi Park protests. Since the beginning of the protests, not only the composition but also the motive and aim of the protesters have gradually changed.

Protests, which were intended to raise environmental awareness, evolved into nationwide anti-government protests. How should these protests and the reaction of the government to them be construed? How will the disinformation spread during the protests affect Turkey? SETA presents political and sociological analyses of the protests by SETA experts.

A ‘Turkish Spring’?
Galip Dalay, Monday, July 15, 2013

Such a turn of events will only increase the relevance of the aspects of Turkey’s experience for the countries in transition in the Middle East and North Africa. 

What will the Gezi Park Protests Change?

Kılıç Buğra Kanat
Monday, July 01, 2013

The Gezi Park phenomenon is the first test of the government against a new type of political citizenship that has made an attempt to take charge of political representation somehow.

Gezi Parkı Olayları Neyi Değiştirir?
Kılıç Buğra Kanat
01 Temmuz 2013 Pazartesi

Aradan geçen dört hafta sonra bakıldığında Gezi Parkı olayı bir sivil devrim yaratacak ölçekte meşruiyet ve kudret sahibi olmasa da siyasi gelenek ve yapımız açısından dikkatle incelenmesi gereken bir vaka olarak siyasi tarihimize geçti.

Sol, Liberalizm ve Anti-Siyaset
Taha Özhan
01 Temmuz 2013 Pazartesi

Taksim protestolarıyla bir kez daha sol ve liberal diskurun -başka hiçbir yaklaşıma tahammül bile etmeden ana sponsora dönüşmesine şahitlik ettik. Taksim’i, Gezi’yi ve yaşananları ‘anlamak’ için mezkûr sol-liberal sponsorluktan icazet almamış her yaklaşım tarzı, entelektüel bir vandalizme muhatap oldu.

Gezi Parkı Sakinlerinin Ruh Hali
Hatem Ete
01 Temmuz 2013 Pazartesi

Olayın başlaması, büyümesi ve sonlanması üzerine etkili olan refleksleri, anlık müdahaleleri bırakıp, olayların bugüne ve yarına bıraktığı tortuyu-mirası tartışmak daha anlamlı olur.

Character Assassination
Taha Özhan
Tuesday, June 25, 2013

 It is certain that the character assassination targeting PM Erdoğan through the Gezi Park protests does not expect to reach a conclusion right now. The aim of the character assassination is to obliterate Erdoğan’s decision-making capacity by 2015. At this point, Erdoğan’s leadership test begins.

Karakter Suikastı
Taha Özhan24
Haziran 2013 Pazartesi

Taksim olayları üzerinden hareketlenen fay hattı yabancısı olduğumuz bir kırılma değil. AK Parti’nin iktidara geldiği günden itibaren defalarca karşılaştığı bir fay hattı var karşımızda. Türkiye içinde sosyal ve iktisadi derin farklılıklar üzerinden ortaya çıkan bu fay hattının dışarıda da yeterince müşterisi olduğu muhakkak. Son üç hafta Osmanlı son dönemine kadar götürülebilecek ‘kavganın’ özellikle Türkiye dışındaki paydaşlarını bir kez daha görmek açısından ibret verici oldu.

Aqua Fluit, Arénam Manet
Hatem Ete
Tuesda

In this article