SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Perspektif TIMSS 2019 da Türkiye

Perspektif: TIMSS 2019’da Türkiye

TIMSS nedir? TIMSS 2019 uygulamasında Türkiye nasıl bir performans göstermiştir? Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Türkiye ne durumdadır? TIMSS 2019 sonuçları nasıl okunmalıdır?

Paylaş
Dosyayı İndir
TIMSS nedir?

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Assessment, IEA) tarafından dört yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS) öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın hedef kitlesi dördüncü ve sekizinci sınıf düzeyindeki öğrencilerdir. Araştırma kapsamında öğrencilerin matematik ve fen başarılarının yanında bu başarının bağlı olduğu değişkenleri inceleyecek veriler paylaşılmaktadır. Uluslararası anlamda kabul gören TIMSS ülkelerin eğitim politikalarını değerlendirmelerine katkı sunmaktadır. Aynı zamanda araştırma sonuçları ülkelere, kendi eğitim sistemlerini farklı ülke eğitim sistemleriyle karşılaştırmalı olarak inceleme imkanı vermektedir. Uluslararası rekabetin her geçen gün arttığı dünyada nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak adına hemen her ülke eğitim politikalarında çeşitli reformlar yaparak ihtiyaç duyduğu ve duyacağı nitelikli insan gücüne sahip olmanın yarışı içerisine girmektedir. TIMSS ve PISA gibi eğitim sistemlerinin çıktılarını değerlendiren uluslararası sınavlar, eğitimin güçlü ve zayıf alanlarını göstermesi açısından..

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

İlgili Yazılar
Podcast 15 Temmuz Sempozyumu
Podcast
Podcast: 15 Temmuz Sempozyumu

Temmuz 2024

TIMSS 2019 Araştırması Sonuçları 'Umut Verici'
Eğitim ve Sosyal Politikalar
TIMSS 2019 Araştırması Sonuçları 'Umut Verici'

Aralık 2020

PISA nın Anlamı ve Türkiye nin Yükselen Grafiği
Eğitim ve Sosyal Politikalar
PISA’nın Anlamı ve Türkiye’nin Yükselen Grafiği

Aralık 2019