SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |

Mülteci Çocukların Eğitimi : Yaşanan Sorunlar ve Yapılan Çalışmalar

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmacısı Müberra Nur Emin, Suriyeli mülteci çocukların eğitimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmacısı Müberra Nur Emin, Suriyeli mülteci çocukların eğitimi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Dünyada 303 milyon çocuğun eğitim alamadığını, savaş ve şiddet ortamındaki okullaşamamış çocukların ise 104 milyona ulaştığını, mülteci çocukların diğer çocuklara göre eğitim hakkından mahrum kalma ihtimallerinin 5 kat daha fazla olduğunu aktaran Emin, Türkiye’de 4 milyon Suriyelinin bulunduğunu; 572 bin 544 kişinin 0-4, 1 milyon 155.658 bin kişinin 5 – 18, 554 bin 822 kişinin de 19-24 yaş aralığında olduğunu, eğitim çağındaki bu nüfusun bireysel gelişimi ve bulundukları yerlerle uyumları açısından eğitimin oldukça önemli olduğunu söyledi. Okul hayatından uzak çocukların; çocuk dilenciliği, çocuk istismarı, çocuk işçiliği ve radikal örgütlerin hedefi olma gibi risklerle karşı karşıya kaldığının altını çizen Emin,  Türkiye’de mülteci çocukların eğitiminde yaşanan aksaklıkların zaman içerisinde aşıldığını, Suriyeli mültecilere verilen geçici koruma statüsüyle birlikte mülteci çocukların MEB’in okullarında okumaya başladığını, 2016 yılıyla birlikte ise Suriyeli çocukların zorunlu eğitim alması yönünde bir karar alındığı ve şu anda devlet okulunda eğitim alan mülteci çocuk sayısının 633 bin 271 olduğunu belirtti. Mülteci eğitiminde karşılaşılan en büyük problemin dil ve iletişim olduğunu, eğitim gören çocuklar içerisinde eğitimdeki devamsızlık oranlarının da yüksek olduğunu bu durumun da temel nedeninin dil ve iletişim olduğunu ifade eden Emin, çocukların eğitiminde karşılaşılan bir diğer sorunun ise eğitimine ara veren ve ara sınıfta olan mülteci çocukların eğitimi olduğunu, bu çocuklar için ara programlarla ek eğitimlerin yapılması ve eğitimlerinin telafisinin yapılması gerektiğini vurguladı..