SETA > Duyurular |
Kitap Bulgaristan Siyasetini Anlama Kılavuzu

Kitap: Bulgaristan Siyasetini Anlama Kılavuzu

Türkiye’nin Avrupa’daki komşularından Bulgaristan’ın ele alındığı bu kitapta ülkenin siyasi kurum ve aktörleriyle beraber siyasetle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan medya, iş çevreleri ve aydınlar hakkında bilgiler de yer almaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler gerekse toplumlar arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta siyasi karar alıcılar, diplomatlar, iş adamları ve STK’lar olmak üzere Türkiye’de Balkanlara bir sebeple ilgi duyan herkesin bölge ülkelerindeki siyasi yapı ve aktörleri iyi tanımalarına ihtiyaç vardır. Zira –Yunanistan hariç– çok partili hayata 1990’ların başında geçen ve demokratikleşme, liberalleşme ve Avrupalılaşma süreçleri halen devam etmekte olan bu ülkelerin kendine özgü siyasi yapı ve aktörleri bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki güncel gelişmeleri yorumlayabilmek ve geleceğe dair isabetli öngörülerde bulunabilmek için siyasi aktörlerin pozisyonlarının ve aralarındaki fikir ve çıkar çatışmalarının iyi anlaşılması gerekir. Keza Balkanlarla ilgili herhangi bir alanda bir proje veya çalışmaya girişmeden evvel bu konularda en azından temel bilgilere sahip olmak yararlı olacaktır.

Türkiye’nin Avrupa’daki komşularından Bulgaristan’ın ele alındığı bu kitapta ülkenin siyasi kurum ve aktörleriyle beraber siyasetle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan medya, iş çevreleri ve aydınlar hakkında bilgiler de yer almaktadır. Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloku’na bağlı olan Bulgaristan 1990’ların başında çok partili hayata geçmiş, daha sonra da NATO ve Avrupa Birliği’ne üye olarak Avrupa-Atlantik ittifakının bir parçası olmuştur. Bununla birlikte siyasi ve ekonomik dönüşümünü henüz tamamlayamamış olan ülkede eski dönemin mirası olan birçok sorun varlığını korumaktadır. Siyasetçiler ve ekonomik çıkar grupları arasındaki girift ilişkiler sebebiyle oldukça karmaşık olan ülke siyaseti Bulgaristan’ın jeopolitik konumundan dolayı küresel siyasetin dinamiklerinden de etkilenmektedir. Yayımladığımız bu kitap Bulgaristan’daki güncel siyasetin ülkemizde daha iyi anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan sonra yürütülecek çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.