SETA > Perspektif |
Perspektif Dünya İnsani Zirvesi ve Küresel İnsani Yönetişimde Türkiye

Perspektif: Dünya İnsani Zirvesi ve Küresel İnsani Yönetişimde Türkiye

Birleşmiş Milletler “Dünya İnsani Zirvesi”nin temel amaçları nelerdir? Alanında ilk kez düzenlenen zirveden beklentiler nelerdir? Türkiye’nin insani yardımlar alanında küresel konumu nedir?

Küresel yönetişim sistemi içerisinde insani krizlerin ve afetlerin yönetişimi en fazla eksiklik hissedilen alan­lardan biridir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un önerisi ile ilk defa İs­tanbul’da 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlene­cek olan “Dünya İnsani Zirvesi” bu alandaki başlıca kamusal ve sivil paydaşları bir araya getirecek bir plat­form olması açısından büyük önem taşımaktadır.

Yaklaşık 125 ülkenin temsilcilerinin katılacağı zirve­de iç savaşlar ve çeşitli doğal afetlerden dolayı zor durum­da olan insanların durumundan cinsiyet eşitsizliğinin gi­derilmesine kadar dünya genelinde insanlığı ilgilendiren konular masaya yatırılacaktır. Özellikle Suriyeli mülteci­lerin yaşamış olduğu sorunlara henüz sürdürülebilir bir küresel çözüm bulunamaması Dünya İnsani Zirvesi’nin önemini artırmaktadır. Zirve, son yıllarda TİKA, AFAD ve Türk Kızılayı ile elde etmiş olduğu deneyimleri dünya ile paylaşması ve insani yardım konusunda farklı pers­pektiflerin ortaya konulabileceğini anlatması açısından Türkiye’ye önemli bir fırsat sunmaktadır..