Rapor: Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye’nin Somali Politikası

Rapor, Türkiye'nin Somali'deki faaliyetlerine yönelik bir bakış açısı vermeyi ve “Somali'ye nasıl bakılmalı?” sorusuna bölgesel ve küresel ölçekten bir analiz sunmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin Afrika açılımı ve yankıları Türk dış politikası açısından son derece önemli olmakla beraber, 2011’in Ağustos ayından bu yana derinleşerek artan Türkiye’nin Somali politikası gerek muhtemel sonuçları gerekse önemi itibariyle titizlikle incelenmesi gereken bir konudur. Ankara’nın Somali politikası artık Afrika politikası için bir test niteliğine bürünmüştür. Bu test, hem sonuçları ve yankıları itibariyle Türkiye’nin muhtemel Afrika politikasını önümüzdeki süreçte şekillendirecek hem de Afrika devletleri ve diğer ülkelerin Türkiye’ye yönelik bakış açısını şekillendirecektir.

Türkiye’nin Somali politikası birçok açıdan Türkiye için bir tür ilkleri barındırmaktadır. İlk defa bilmediği bir coğrafyada devlet inşası denilebilecek şekilde bir politika uygulamaya başlayan Türkiye’nin Somali politikası, hem Ankara’daki kurumsal yapılar arasında hem de devlet kuruluşları ile sivil toplum arasında yeni ilişki türleri geliştirmesi dolayısıyla dış politika yapımında yenilikler getirmiştir. Artık bir nevi Türkiye’nin bir iç sorunu haline gelmiş olan Somali sorunu nadir bir şekilde muhalefetten iktidara bütün siyasal partilerin destek vermesi sonucu geniş bir konsensüsün olduğu az sayıdaki dış politika konularındandır.

Bu çerçevede bu kitap, şu ana kadar konu ile ilgili üretilen genel literatür ve tartışmaları değerlendirmesi yanında, hem alanda yapılan mülakatlardan hem de konu ilgi çeşitli kurumların katıldığı çalıştay sonuçlarından beslenmiştir. Elinizdeki bu çalışma, Türkiye’nin kurum ve kuruluşlarının Somali’deki faaliyetlerine yönelik bir bakış açısı vermeyi amaçlasa da, asıl amacı “Somali’ye nasıl bakılmalı?” sorusuna bölgesel ve küresel ölçekten bir analiz sunmaktır. Türkiye’nin Somali tecrübesini değerlendiren bir tür paradigmatik bakışa sahip yol gösterici çalışmaların artık bir zorunluluk olduğu gerçeğini göz önüne alan bu çalışma, bu konuda öncü ve mütevazi bir katkı sağlamaktır.

Etiketler: