Rapor: DEAŞ’ın İHA Stratejisi | Teknoloji ve Yenilikçi Terörizmin Yükselişi

Bu çalışma İHA teknolojisinin terör örgütlerinin elinde hangi düzeylerde kullanıldığının analizini yaparak bu yeni tehdidin nasıl ortadan kaldırılacağına dair öneriler sunmaktadır.

Terör örgütleri için “yenilikçi terörizm” yeni bir yöntem ortaya koyma ya da var olan bir teknolojinin geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Günümüzde terörizmin değişen karakteri ve terör örgütlerinin sahip olduğu imkanlar düşünüldüğünde DEAŞ’ın karakter ve yenilikçi terörizmi kullanma biçimleri onu bölgesel ve uluslararası istikrarı tehdit eden en tehlikeli örgüt haline getirmektedir. Öte yandan sahip olduğu savaş akaidi ve kullandığı terör yöntemleri, bununla birlikte dolaşıma soktuğu ve kitleleri besleyebilecek ölçüde iddialı Mesihçi söyleme yaslanan radikal ideolojisi DEAŞ’ı bir bütün olarak küresel barışın en tehlikeli aktörü haline dönüştürmektedir. Terör örgütlerinin yeni teknolojilerin sunduğu imkanlar, küreselleşme ve liberal küresel piyasanın toplum yararına sunduğu fırsatlardan yararlanmaları, terörizmin gerek vermek istediği mesajı gerekse de terör yeteneklerinin etkinliğini daha fazla artırmaktadır.

DEAŞ ve benzeri terör örgütleri yenilikçi terörizm olarak adlandırılan süreçte mevcut teknolojik sistemlerin platformlarını kullanmak suretiyle silahlanarak yeni tür tehditlerin giderek çeşitlenmesini sağlamaktadır. Bu yeni tip tehditlerin en çarpıcı misallerinden birini İHA (İnsansız Hava Araçları) teknolojisi oluşturmaktadır. İHA’lar sayesinde DEAŞ’ın özellikle Suriye ve Irak’taki savaşma yeteneği artmış, bu durum sadece ülkelerin güvenlik kuvvetlerine değil aynı zamanda sivillere yönelik de ciddi bir tehdit oluşturmuştur. Bu çalışma İHA teknolojisinin terör örgütlerinin elinde hangi düzeylerde kullanıldığının analizini yaparak bu yeni tehdidin nasıl ortadan kaldırılacağına dair öneriler sunmaktadır.

Etiketler: