SETA > Rapor |
Rapor Sınırdaki Düşman Türkiye nin DEAŞ ile Mücadelesi

Rapor: Sınırdaki Düşman | Türkiye’nin DEAŞ ile Mücadelesi

Rapor, DAİŞ’in terör stratejisi ve Türkiye’nin DAİŞ ile mücadelesinin boyutlarını ortaya koymayı hedefliyor.

Paylaş
Dosyayı İndir

Bu rapor hem DAİŞ’in terör stratejisi hem de Türkiye’nin DAİŞ ile mücadelesinin boyutlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Raporun ilk kısmında DAİŞ’in siyasal söylem ve savaş stratejisi incelenmiştir. Örgütün alışılagelmiş terör örgütleriyle benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulmuş; DAİŞ tarafından yürütülen savaşın ve gerçekleştirilen saldırıların doğasındaki siyasi, askeri ve stratejik değişim açıklanmıştır. Ayrıca bu kısımda DAİŞ’in stratejisi siyasi, jeopolitik ve askeri-taktiksel düzeyde incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci kısmını, örgütün Türkiye’ye yönelik söylem yoluyla inşa edip, saldırılarıyla birçok defa somutlaştırdığı yakın tehdidin analizi oluşturmaktadır. Söylem yoluyla tehdidin ne şekilde oluşturulduğu DAİŞ’in propaganda amacıyla yayımladığı dergilerin taranmasıyla, somut tehdidin doğası ise örgüt tarafından gerçekleştirilen saldırıların analizi ile ortaya konulmuştur.

Çalışmanın üçüncü kısmında Türkiye’nin DAİŞ ile mücadele stratejisi bir süreç analiziyle anlatılmıştır. Yurt içinde yapılan emniyet operasyonları, sınır ötesindeki örgüt hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava operasyonları ve alınan diğer askeri tedbirler, YTS (Yabancı Terörist Savaşçılar) ile mücadele bağlamında sınır güvenliğini artırmaya yönelik yürürlüğe konulan önlemler ve mücadelenin özellikle terörizmin finansmanının engellenmesi bağlamında nasıl şekillendiği incelenmiştir. Nihai olarak, günümüze değin edinilen tecrübenin, DAİŞ kaynaklı tehdidin ve olası saldırıların karakterinin bundan sonra ne yönde evrileceği konusunda birtakım ipuçları verdiği değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın sonuç kısmında örgütle mücadelede önümüzdeki süreçte ne tür tedbirlerin alınabileceği hususunda önerilere yer verilmiştir..