Analiz_b (1)

Birleşik Krallık Erken Genel Seçimleri

Bu çalışma 8 Haziran 2017 tarihinde Birleşik Krallık’ta gerçekleşecek olan erken genel seçimleri tüm boyutlarıyla analiz etmektedir.

Şu ana kadar Bulgaristan, Fransa, Hollanda ve Sırbistan gibi birçok Avrupa ülkesinde gerçekleşen seçimlerin yanı sıra yılın geriye kalan kısmında Almanya, Norveç, Birleşik Krallık ve Avusturya’da yapılacak olan seçimler sebebiyle 2017 yılı Avrupa siyasetinde tam anlamıyla bir seçim yılı. Bu çalışma 8 Haziran 2017 tarihinde Birleşik Krallık’ta gerçekleşecek olan erken genel seçimleri tüm boyutlarıyla analiz etmektedir.

Konuyla ilgili birçok tablonun yer aldığı çalışmanın ilk bölümünde öncelikle ülkenin siyasi sisteminin tarihsel gelişimi ve halihazırdaki seçim sistemi ele alınmakta, ardından ülke siyasetinde ön plana çıkan aktörler ve kurumlar incelenmektedir. Erken seçime neden olan belli başlı faktörlerin incelendiği ikinci bölümden sonra üçüncü bölümde ise seçim sürecinde ön plana çıkan temel konular irdelenmektedir. Dördüncü bölümde siyasi partilerin bu konulara yönelik yaklaşımları seçim manifestoları dahilinde değerlendirilmektedir. Analizin beşinci bölümünde ise Brexit ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yeni bir yöne giren Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin son dönemi siyasi ve ekonomik açıdan incelenmekte ve önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki ilişkilere dair bazı çıkarımlar ortaya konulmaktadır. Çalışmanın son kısmında erken seçimle ilgili yayımlanan anket sonuçları ışığında muhtemel seçim sonuçlarına yer verilmekte ve olası senaryolara ilişkin tartışmalar yürütülmektedir.

Etiketler: