Berlin Konferansı nasıl neticelendi?

SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, TRT 1’de yayınlanan Enine Boyuna programında Berlin konferansını kapsam ve sonuçları açısından değerlendirdi. Konferansı “statükoyu dondurma çabası” ve “Libya meselesini uluslararasılaştırma” olarak tanımladı.

SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, TRT 1’de yayınlanan Enine Boyuna programında Berlin konferansını kapsam ve sonuçları açısından değerlendirdi. Konferansı “statükoyu dondurma çabası” ve “Libya meselesini uluslararasılaştırma” olarak tanımladı.

Konferansın Libya’da sağlanmak istenen çözüme dair kapsamlı bir strateji olduğunu düşünmediğini dile getiren Yalçın, Avrupalı ülkelerin Libya meselesine dahil olacak kapasite ve nitelikte olmadığını, Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası aktörlerin bu nedenle devreye sokulmak istendiğini belirtti. BM’nin devreye girmesinin bir temenniden ibaret olduğunu ifade ettikten sonra konferansı, temelde Avrupa’nın bölgedeki çatışmanın durması yönünde aldığı pozisyonunun bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Bölgede çatışmaların devam edeceğini ve Avrupalıların Hafter’e yönelik baskılarının artacağını söyleyen Yalçın, Rusya ve Fransa’nın pozisyonlarının net olmadığını hatırlattı. Bölgenin kaderini asıl belirleyenin sahadaki etkin aktörler olacağını dile getirerek Türkiye’nin kritik önemine dikkat çekti.

Etiketler: