SETA > Avrupa Araştırmaları |
Perspektif Belçika Seçimleri ve Olası Senaryolar

Perspektif: Belçika Seçimleri ve Olası Senaryolar

Belçika nasıl bir siyasi sisteme sahiptir? Belçika siyasetinde hangi siyasi görüş ve partiler yer almaktadır? Seçim öncesi siyasi konjonktür nasıldır? Seçim tahminleri ve muhtemel senaryolar nelerdir?

Paylaş
Dosyayı İndir

Belçika’da 26 Mayıs 2019’da Avrupa Parlamentosu (AP) Belçika federal ve bölgesel seçimleri yapılacaktır. Bu seçimler neticesinde AP’ye Belçika’yı temsilen 21 milletvekili, Federal Meclise 150 milletvekili, Brüksel Bölgesel Parlamentosuna 89 temsilci, Valonya Bölgesel Parlamentosuna 75 temsilci, Flaman Bölgesel Parlamentosuna 121 temsilci seçilecektir. Beş farklı meclisi şekillendirecek olan bu seçimler büyük önem arz etmektedir. Ülkenin kuzeyinde gün geçtikçe büyüyen aşırı sağ görüşün ne denli başarılı olacağı büyük merak konusudur. Aralık 2018’den bu yana hükümetsiz yoluna devam eden Belçika Krallığı’nın seçimlerden sonra da hükümet kurmakta bir hayli zorlanması beklenmektedir.

BELÇİKA SİYASİ SİSTEMİ

Belçika Krallığı, 1831 Anayasası’yla üniter devlet yapısında kurulmuştur. 1970’ten sonra gerçekleşen altı farklı anayasal reformla birlikte federal bir yapıya bürünmüştür. Ülkede her biri ayrı yasama organınca denetlenen altı hükümet bulunmaktadır (federal hükümet, Flaman bölgesi hükümeti, Valonya bölgesi hükümeti, Brüksel-Başkent bölgesi hükümeti, Fransız toplumu hükümeti, Alman toplumu hükümeti).

1970’te Brüksel’deki Flemenkçe ve Fransızca konuşan topluluklar arasındaki sivil çatışmanın sonrasında hükümet “üniter devlet yapısı ve işleyişinin işlevsiz hale geldiğini” açıklamıştır. Yeni Anayasa Belçika’daki güçlü toplulukların ve bölgesel farklılıkların varlığını kabul ederek iki toplum arasındaki husumetleri giderebilmek için bölgeleri bir nevi özerkleştirmiş ve siyasi temsil açısından güçlendirmiştir. Böylelikle ülke üniter yapıdan federal bir yapıya doğru geçiş yapmıştır. Parlamento ise 1993’te Anayasa’nın 1. maddesine “Federal Belçika” ibaresini ve önceki reformlar sırasında kurulan topluluk ve bölgelerin yetkilerini resmi olarak eklemiştir. Böylece Belçika’yı gerçek bir federal devlete dönüştüren Anayasa’yı onaylamıştır.

Federal devletin mevzuatıyla federe birimlerin mevzuatı eşit değerde kabul edilmektedir. Her birimin yetki alanı aşağıda belirtilmiştir...