SETA > Avrupa Araştırmaları |
Kitap Bölümü Çağrısı Türkiye de İslamofobi

Kitap Bölümü Çağrısı: Türkiye’de İslamofobi

SETA tarafından yayımlanacak bu eserde radikal bir batılılaşma sürecinden geçmiş olan Türkiye’de çeşitli alanlarda tezahür eden İslamofobi olgusunun kapsamlı bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır.

Batı’da, özellikle Avrupa özelinde yoğun biçimde tartışılan İslamofobi sorununun sadece Batılı toplumlara özgü bir durum olmadığı açıktır. İslamofobi modernleşme ve batılılaşma süreçler ile birlikte Batı dışındaki Müslüman toplumlarda da gözlemlenir hale gelmiştir. Özellikle kolonyal tecrübe yaşamış ya da radikal bir modernizasyona tabi tutulmuş Müslüman ülkelerde de bu sorun yoğun biçimde gözlenmektedir. Batı dünyası dışında kalan Müslüman toplumların modernleşme projelerinde katı laik bir çizgiyi benimsemeleri, kendi toplumları içerisinde de bir “öteki” oluşturmalarına neden olmuştur.

Tepeden inmeci batılılaşma siyasetinin, dini toplumsal hayatın dışına çıkarma girişimleri dine ait sembol ve simgelerin ötekileştirilmesini durumunu ortaya çıkartmıştır. Mısır, Tunus ve Türkiye örneklerinde görülen söz konusu batılılaşma projeleri İslamofobik eğilimlerin sadece Batı’ya özgü bir sosyo-politik sorun olmadığını da gösterir niteliktedir.

SETA tarafından yayımlanacak bu eserde radikal bir batılılaşma sürecinden geçmiş olan Türkiye’de çeşitli alanlarda tezahür eden İslamofobi olgusunun kapsamlı bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır.

Her bölüm dipnotlar dâhil 4.500-6.000 kelime arası olacaktır.

İlanda adı geçen bölümler dışında yazarların yapacağı bölüm önerileri de başvurulara eklenebilir ve değerlendirmeye tabi tutulabilir.

Kitap bölümleri için telif ücreti ödenecektir.

Öngörülen Kitap Bölümleri

  • Mizah Dergilerinde İslamofobi
  • 28 Şubat Başörtüsü, Kamusal Alan Tartışmaları ve İslamofobi
  • Yeşilçam ve İslamofobi
  • Türk Modernleşmesinin İslamofobik Kökenleri
  • Eğitimde İslamofobi
  • Siyasi Partiler ve İslamofobi
  • 15 Temmuz ve İslamofobi
İŞ TAKVİMİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 01.02.2021

Kitap bölümleri için son teslim tarihi: 01.04.2021

Editör yorumları ve bölümlerin gözden geçirilmesi: Nisan-Mayıs

Kitabın yayımlanması: Haziran 2021

Kitap Editörleri: Enes Bayraklı, Oğuz Güngörmez

 

MÜRACAAT İÇİN GEREKENLER

  • Özgeçmiş ve yayın listesi
  • Yazılmak istenen bölümle ilgili 1 paragrafı geçmeyecek şekilde bölüm özeti
Müracaat: [email protected].