20161024120158_pers_b

Avusturya’nın Türkofobik Politikaları

Avusturya’da yükselen aşırı sağcı söylemin Türkiye-Avusturya ilişkilerine etkisi nasıldır? Avusturya’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri ikili ilişkileri nasıl etkilemiştir? 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye-Avusturya ilişkilerine yansıması nasıl olmuştur?

Ne zaman Türkiye-Avusturya ilişkileri gündeme gelse 1683 yılındaki 2. Viyana Kuşatması da tartışmalarda bir şekilde yerini alır. Başta Avusturyalılar olmak üzere bütün Avrupalı aşırı sağcıların bu tarihi olayı ısrarlı bir şekilde gündeme getirmelerindeki amaç, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bile iki ülke ilişkilerinde temel parametrenin bu tarih olduğunu/olması gerektiğini bütün dünyaya kabul ettirmektir.

Avusturya tarihi ile ilgilenenlerin çok iyi bildikleri 1805 ve 1809 yılları 1683 ile kıyaslandığında ülke için çok daha sarsıcı etkilere sahip tarihi olayları işaret etmektedir. Bilindiği gibi bu yıllarda Avusturya orduları Napolyon Fransa’sı karşısında ağır yenilgiler almıştı. Yine bu iki ülkenin Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında da karşı cephelerde oldukları düşünüldüğünde, aralarındaki dostane ilişkinin bilinçli bir tercih olduğu görünüyor. Aynı şekilde Avusturya ile Birinci Dünya Savaşı’nda aynı cephede yer alan, İkinci Dünya Savaşı’nda bu ülkeye düşmanlık yapmayan, savaş sonrasında da başta iş gücü göçü olmak üzere birçok alanda yakın sosyoekonomik ilişkilere girmiş olan Türkiye’ye karşı tarihi bir olayı bahane ederek düşmanca tutum geliştirmek de sözü edilen bilinçlilik hali içinde değerlendirilmelidir.

Etiketler: